Vladna stran in predstavniki reprezentativnih sindikatov so popoldne podpisali pred dvema tednoma parafiran sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev v zdravstvu in socialnem varstvu. Dogovor večini zaposlenih, ki so predmet sporazuma, v prihodnjem letu prinaša dvig plač v višini od enega do pet plačnih razredov. Višje bodo tudi zdravniške plače.

Večini zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu od dva do štiri dodatni plačni razredi

Vlada se je v sporazumu zavezala, da bodo do 1. aprila sprejeti preostali kadrovski standardi in normativi za zaposlene v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi. Prav tako, da bo pripravila merila in kriterije, na podlagi katerih bo sprejela posebni vladni projekt za določena delovna mesta v plačni skupini J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, ki bo omogočil izplačevanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Delovna uspešnost bo prvič izplačana ob plačah za januar 2023 in se bo izplačevala do uveljavitve sistemskih sprememb plačnega sistema, predvideva sporazum.

Podpisan sporazum večini zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki so predmet sporazuma, v novem letu prinaša od dva do štiri dodatne plačne razrede, še enega dodatnega pa dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja.

Ob tem sta sindikalna in vladna stran podpisali tudi anekse h kolektivnim pogodbam za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, za zaposlene v zdravstveni negi in aneks k posebnemu tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike.

Fides vladnemu predlogu nasprotuje

Čeprav so v Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides vladnemu predlogu o odpravi plačnih nesorazmerij oziroma dvigu plač nasprotovali, ker da predlog ustvarja nova plačna nesorazmerja, za 11. januar napovedali stavko in jih na podpis ni bilo, podpisan dogovor velja tudi za zdravnike in zobozdravnike.

Tako se večini mladih zdravnikov obeta dvig plač za štiri plačne razrede (in enega v okviru aprilskega dviga plač v javnem sektorju), večji del izkušenih zdravnikov specialistov pa bo deležen skupno dveh dodatnih plačnih razredov.

Vladna in sindikalna stran sta se v sporazumu zavezali, da bosta ostala odprta vprašanja na področju plačnega sistema ter sprejetje standardov in normativov v zdravstvu in socialnem varstvu urejali v okviru usklajevanj o sistemskih spremembah plačnega sistema.

Sindikati, podpisniki tega sporazuma, so se zavezali, da bodo z današnjim dnem ustavili vse stavkovne aktivnosti. Ob tem pa še, da do posameznih rokov realizacije ukrepov ne bodo sprožili nobenih stavkovnih aktivnosti.

STA