Država oz. ministrstvo za okolje in prostor je s februarja izdanim dovoljenjem za obdobje do 30. septembra letos dovolilo odstrel 222 osebkov rjavega medveda, a je marca nato upravno sodišče z začasno odredbo dovoljenje zadržalo, in sicer do končne odločitve v upravnem sporu, ki ga je sprožila Alpe Adria Green.

V tej organizaciji so namreč prepričani, da je vsako tovrstno dovoljenje za odstrel medvedov nezakonito in da je skladno z mednarodno in slovensko zakonodajo dovoljen odstrel le tistih medvedov, ki so dokazano izvršili napad oziroma dokazano ogrožajo premoženje ali ljudi.

A upravno sodišče je v sodbi, za katero je tričlanski senat po pregledu vseh listin in zaslišanju dveh prič odločitev sprejel 16. junija letos, zapisalo, da tožba ni utemeljena in jo je zavrnilo.

Sodišče je ugotovilo, da je izpodbijano dovoljenje pravilno in utemeljeno. Pri tem je v celoti sledilo izpovedbam zaslišanih prič, ki se oba strokovno ukvarjata z rjavim medvedom, je med drugim razvidno iz sodbe. Sodišče je namreč zaslišalo profesorja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani Klemna Jerino in Tomaža Skrbinška z iste fakultete, ki sta oba sodelovala pri izdelavi ekspertize, ki je bila deloma podlaga za izdano dovoljenje.

Odstrel medvedov po mnenju sodišča upravičen

Glede številke znižanja populacije rjavega medveda z zdaj ocenjenih okoli 1000 medvedov v Sloveniji na okoli 800, pa je sodišče glede na izvedene dokaze presodilo, da dovoljeni odstrel 222 rjavih medvedov “ne bo škodoval vzdrževanju ugodnega stanja ohranjanja njegove populacije v Sloveniji”. Sodišče ob upoštevanju pojasnil zaslišanih prič in zaključkov strokovnega članka tudi “ni moglo slediti” trditvi, da je interes varstva zdravja ljudi mogoče doseči s posamičnimi odstreli.

Kot je med drugim v sodbi še povzelo upravno sodišče, država v obrazložitvi dovoljenja navaja, da ga je izdala na podlagi uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in da je območje odvzema določila na podlagi ekspertize strokovnjakov ljubljanske biotehniške fakultete, Gozdarskega inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.

V obrazložitvi pojasnjuje, da je odvzem osebkov rjavega medveda iz narave utemeljen zaradi povečanih konfliktov, ki so posledica velikih gostot medvedov in značilnosti odnosov znotraj vrste.

V organizaciji Alpe Adria Green in Društvu za dobrobit živali AniMa se s stališči države in odločitvijo sodišča ter omenjeno ekspertizo ne strinjajo. Med drugim organizacija in društvo navajata, da sodišče nikjer ne upošteva podatkov od lovskega turizma in javne promocije kulinarične ponudbe medvedjega mesa.

Med drugim problematizirajo krmljenje medvedov. “V bližino naselij medveda privablja intenzivno krmljenje lovcev, ki medveda navajajo na lahko dostopno hrano, da bi ga lažje uplenili – medveda ustrelijo, ko pride po hrano, iz varnih prež,” so zapisali in navedli še, da je dopolnilno krmljenje eden od razlogov za višjo stopnjo rasti populacije medvedov v Sloveniji. Po mnenju organizacije in društva je tako najučinkovitejše reševanje konfliktov med človekom in medvedom, da se medvedom onemogoči dostop do visoko kalorične krmne hrane.

V Alpe Adria Green in Društvu za dobrobit živali AniMa so prepričani tudi, da Slovenija na področju sobivanja človeka z medvedom povsem ignorira javnost, sodišča EU in smernice Evropske komisije, pa tudi pretekle razsodbe lastnega upravnega sodišča in ustavnega sodišča.

STA