V letih od 1984 do 1988 je bil Janez Stanovnik član predsedstva SR Slovenije, od 1988 do 1990 pa predsednik predsedstva SR Slovenije.

Janez Stanovnik je bil nosilec partizanske spomenice 1941. Po drugi svetovni vojni je delal v zvezni vladi, jugoslovanski diplomaciji in Združenih narodih. Krajši čas je bil tudi dekan ekonomske fakultete. Po službi v Združenih narodih se je sredi osemdesetih let vrnil v Slovenijo, piše spletno Delo.

V letih od 1984 do 1988 je bil član predsedstva Socialistične republike Slovenije, od 1988 do 1990 pa predsednik predsedstva SR Slovenije. Od leta 2003 do 2013 je bil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Odtlej je bil njen častni predsednik.

Stanovnik je v svojem življenju dobil tudi več odlikovanj ter postal častni meščan Ljubljane.