UKC Maribor je skupaj s podjetjem Inova IT vzpostavil iniciativo CovIT za razvoj nove in prosto dostopne platforme z dolgoročnim ciljem omogočiti vsem vključenim uporabo sodobne tele-medicinske tehnologije za obvladovanje različnih bolezni, začenši z bojem proti COVID-19.

“Vzpostavili smo iniciativo CovIT, ki združuje interdisciplinarno znanje strokovnjakov, ki so k projektu pristopili prostovoljno, s skupnim ciljem omogočiti vsem zdravstvenim institucijam uporabo sodobne tele-medicinske tehnologije za obvladovanje različnih bolezni, začenši z bojem proti COVID-19,” navaja UKC Maribor v sporočilu za javnost.

Tovrstne platforme v azijskih državah stalnica, pri nas redkost

Kot ugotavljajo, se je v azijskih državah v vlogi uspešnega in ključnega faktorja v boju proti epidemiji COVID-19 izkazala uporaba informacijskih tehnologij na področju tele-medicine in e-zdravja, kar je v Evropi iz raznih razlogov še zmeraj bolj redkost kot splošna praksa. Te tehnologije so odigrale pomembno vlogo pri izboljševanju učinkovitosti zdravstvenih delavcev pri obravnavi okuženih pacientov, prav tako pa so omogočila dokaj normalno obravnavo nujnih pacientov z drugimi vrstami bolezni.

“Ob zavedanju, da je potrebno zdravstveno osebje razbremeniti in opremiti z naprednimi orodji, smo v sodelovanju z mednarodnim konzorcijem, ki ga vodi slovensko podjetje Inova IT in ga podpira tudi Evropska Komisija, oblikovali zasnovo projekta,” dodajajo v UKC Maribor.

Cilj iniciative CovIT je vzpostaviti brezplačno platformo za oddaljeno diagnosticiranje, zdravljenje in spremljanje pacientov, okuženih z virusom COVID-19. Gre za pilotni projekt, v katerem bo prva različica aplikacije na voljo v prihodnjem tednu, ko bomo tudi podrobneje predstavili celoten projekt.

Projekt želijo vključiti v klinično prakso

“Pri tem bi dodal, da je projekt CovIT del naše širše strategije UKC Maribor s ciljem integracije dostopne IT tehnologije v klinično prakso, saj bo v prihodnje uporabljena tudi za potrebe drugih specialnosti in kroničnih obolenj. Implementacija platforme bo prinesla večstranske koristi naši zdravstveni instituciji, zaposlenim in pacientom,”  pojasnjuje strokovni direktor UKC Maribor, izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med.

Iniciativo CovIT vsebinsko in tehnično podpira veliko število deležnikov, člani iniciative pa so že v fazi aktivnega razvoja in pridobivanja finančnih sredstev za njegovo čim hitrejšo realizacijo v polnem obsegu. Želja iniciative je pridobiti podporo širše strokovne javnosti, resornih služb, ministrstev ter vseh drugih organizacij in posameznikov.