V Velenju, na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, so se danes, 21. maja zbrali strokovnjaki, raziskovalci, politiki in gospodarstveniki, z enim skupnim ciljem – prispevati svoj delček znanja v prizadevanja za podnebno nevtralnost in zeleno prihodnost.

[[image_2_article_66394]]

Mednarodna konferenca Energy and Responsibility – EnRe, ki je letos praznovala svojo šesto izvedbo, je prinesla osredotočenost na inovacije in implementacije, ki bodo preobrazile energetske, industrijske in življenjske sisteme. Poleg tega, da je bila to priložnost za izmenjavo znanj, je bila tudi katalizator konkretnih dejanj, nujno potrebnih za dosego trajnostne prihodnosti z neto ničelnimi emisijami.

Konferenca, ki se je odvijala 21. maja v Velenju na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru, je bila že šesta po vrsti in je združila tako nosilce odločitev na lokalni in nacionalni ravni, kot tudi znanstvenike ter strokovnjake z gospodarstva.

Ključne razprave in predstavitve

Prvi osrednji govor je imel mag. Stane Merše z Inštituta Jožef Stefan, ki je predstavil iztočnice za okroglo mizo na temo "Prenova NEPN – Vpliv na večje sisteme daljinskega ogrevanja". Udeleženci so na tej okrogli mizi poudarili dosegljivost ogljične nevtralnosti do leta 2050 in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 55 % do leta 2023

[[image_3_article_66394]]

Drugi vabljeni predavatelj, mag. Gašper Škarja, direktor Komunalnega podjetja Velenje, je predstavil ambiciozne načrte za zeleno preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Okrogla miza na to temo je razpravljala o fazah preobrazbe, pri čemer je bila izpostavljena tudi možnost uvedbe projekta po sosežigu v Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ).

Cilj tega projekta je zmanjšanje končne cene toplotne energije za gospodinjske odjemalce, kar bi bil pomemben korak k večji dostopnosti trajnostnih energetskih rešitev.

Bogata vsebina in številčna udeležba

Konferenca je prinesla več kot 60 referatov v šestih sekcijah, ki so pokrivale širok spekter področij, od energetike do varovanja okolja.

Več kot sto udeležencev, ki so sodelovali v razpravah, predstavitvah in interaktivnih delavnicah, dokazuje, da je taka oblika strokovnega druženja nujna za napredek.

Med pomembnejšimi temami, ki so bile obravnavane, so bile tudi strategije za povečanje energetske učinkovitosti, integracija obnovljivih virov energije in razvoj novih tehnologij za zmanjšanje emisij.

[[image_4_article_66394]]

Pot naprej

Popotnica konference je tako gotovo ta, da je komunikacija med različnimi strokovnjaki in raziskovalci bistvenega pomena za uspešen prehod na trajnostne rešitve.

Različni pogledi in izmenjava izkušenj namreč omogočajo boljše razumevanje izzivov in iskanje inovativnih rešitev, EnRe pa se je ob tem izkazala tudi kot platforma za spodbujanje konkretnih dejanj, ki zagotavljajo bolj zeleno in trajnostno prihodnost.

S takšnimi dogodki, kot je konferenca EnRe, je jasno, da je prihodnost zelena in trajnostna, če bomo le združili moči in se skupaj podali na pot inovacij in sprememb.