Finančna uprava RS (Furs) je lani po prvih podatkih pobrala 22,5 milijarde evrov dajatev, kar je 1,5 milijarde evrov oz. za sedem odstotkov več kot v letu 2022 in za 3,3 milijarde evrov oz. za 17,2 odstotka več kot leta 2021. Gre za najvišji znesek zadnjih šestih let. Davčni dolg se je po navedbah Fursa tudi lani zniževal.

Povečale so se skoraj vse vrednostno pomembnejše vrste dajatev

Več sredstev kot v letu 2022 so prejele vse blagajne javnega financiranja, torej tako proračun države kot tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in proračuni občin. Prav tako so se povečale vse vrednostno pomembnejše vrste dajatev z izjemo davka od dohodkov pravnih oseb, so sporočili iz Fursa.

Dokončni bodo znani po zaključnem računu v začetku februarja.

Prispevki za socialno varnost, ki se pretežno vplačujejo v pokojninsko in zdravstveno blagajno, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so narasli za 8,7 odstotka na 9,2 milijarde evrov.

Pobrani davki na dohodek in dobiček so v letu 2023 znašali 4,6 milijarde evrov in so v primerjavi z letom 2022 zrasli za 1,4 odstotka. Pri tem so na Fursu izpostavili predvsem akontacije dohodnine, pri čemer se je v blagajno steklo 3,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 8,1 odstotka več kot leto prej. Zaradi nižjega poračuna po obračunih za leto 2022 so bili nižji prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb, ki so nanesli 1,4 milijarde evrov vplačil, kar je 11,1 odstotka manj kot leto prej.

Porast za 9,1 odstotka je bil zaznan tudi pri domačih davkih na blago in storitve, ki so znašali skoraj 7,3 milijarde evrov. Davka na dodano vrednost je bilo glede na predhodno leto pobranega 5,1 milijarde evrov oz. 8,2 odstotka več kot leta 2022. Trošarin pa se je v državni proračun steklo 14,5 odstotka več, kar je pomenilo 1,7 milijarde evrov.

Glede davčnega dolga na Fursu opažajo, da se je zniževal tudi v letu 2023. Na zadnji dan lanskega leta je po začasnih podatkih znašal 841,4 milijona evrov za vse blagajne javnega financiranja, kar je 6,1 odstotka manj kot leto prej.

Trend zniževanja davčnega dolga se nadaljuje že devet let. Od ustanovitve Fursa v letu 2014 se je davčni dolg znižal za 580 milijonov evrov oziroma 40,8 odstotka, pri čemer so v istem obdobju pobrani javnofinančni prihodki porasli za 8,9 milijarde evrov oziroma 65,4 odstotka.

STA