Vlada je danes odločila o razporeditvi 3,48 milijona evrov sredstev splošne proračunske rezervacije Državni volilni komisiji.

20 odstotkov višji prihodki volilnih organov

Junija so poleg evropskih volitev potekali tudi trije posvetovalni referendumi. Zaradi izdatno povečanega obsega dela je DVK tedaj določila, da bodo nadomestila za delo volilnih organov zaradi sočasne izvedbe volitev in referendumov za vsak nadaljnji referendum višja za 20 odstotkov. Kot so za STA potrdili na DVK, vseh nadomestil članom volilnih komisiji še niso izplačali.

Vsak volivec, ki je želel glasovati na vseh omenjenih glasovanjih, pa je prejel pet glasovnic in sicer eno za evropske volitve in štiri glasovnice za glasovanje o štirih referendumskih vprašanjih. Glasovnice za referendumska vprašanja so bila v različnih barvah.

Primakovalo sredstev že za izvedvo evropskih volitev

Že pred volitvami je sicer direktor službe DVK Igor Zorčič opozoril, da v državnem proračunu niti za izvedbo evropskih volitev ni zagotovljenih dovolj sredstev in da primanjkuje več kot 920.000 evrov. Pozneje pa je pojasnil, da so na ministrstvu za finance zagotovili, da pri finančnem vidiku volitev ne bo težav in bodo sredstva zagotovljena. V luči racionalizacije stroškov pa so v dogovoru z vladnim uradom za komuniciranje sprejeli odločitev, da bo medijsko središče na dan volitev organizirano na sedežu DVK. V preteklosti, ko je bilo organizirano na Gospodarskem razstavišču ali v Cankarjevem domu, so namreč stroški znašali od 40.000 do 50.000 evrov