Podjetje PROTECT – Infra d.o.o. je sinonim za sodobno in visoko kakovostno varnostno podjetje, ki vsem svojim uporabnikom na celotnem območju Republike Slovenije in drugih področjih svojega poslovanja, zagotavlja celovite ter najkakovostnejše varnostne rešitve – storitve.  Navkljub častitljivi starosti delovanja, ki sega globoko v leto 1978, so uspeli v blagovni znamki PROTECT združiti tako tradicijo kot razvojno vizijo prihodnosti. Tako lahko že danes, vsem svojim cenjenim uporabnikom ponudijo vrednote tradicionalne KAKOVOSTI in NAJSODBNEJŠE varnostne tehnologije, ki jih premore globalna varnostna industrija.

PROTECT bo kmalu na trg plasiral novo tehnološko dovršeno varnostno napravo, ki bo prevetrila doslej uveljavljene oblike varovanja. Varnostni roboti, ki jih je zasnovalo in izdelalo ameriško podjetje SMP Robotics Systems Corp. so prvenstveno namenjeni zunanji uporabi, kmalu pa bodo na tržišču tudi roboti za notranje varovanje, ki bodo brez težav premagovali ovire kot so visoki pragovi, stopnice in dvigala. PROTECT je ekskluziven partner ameriškega podjetja za distribucijo in integracijo varnostne robotike na področju večjega dela trga evropske unije.

Varnostna robotika, ki, kot pove direktor podjetij PROTECT, korenito spreminja filozofijo t.i. fizičnega varovanja, saj v izvedbo varnostne storitve vnaša neprimerljivo višjo kakovost opravljenih storitev in minimaliziran varnostni riziko. S svojimi tehnološkimi lastnostmi mobilnosti in neprekinjene zaznavnosti okolja varnostni robot namreč nadomešča klasično varnostno preventivno aktivnost, ki jo je do sedaj opravljal praviloma varnostnik. Varnostni robot zaradi svoje mobilnosti neprekinjeno deluje znotraj celotnega varnostnega območja, saj spremlja in zaznava okolico ter njene spremembe. Njegovo 360⸰ vidno polje optimalne dolžine 150 m. v vseh vremenskih pogojih in stanjih (dan/noč…), integrirani kartografski sistemi in varnostni sistemi ter telekomunikacijske naprave, ki se v realnem času neposredno povezujejo z varnostno nadzornim centrom PROTECT, omogočajo uporabniku dosegati najvišji aktivni nivo varnostne zaščite premoženja.

Robot, ki požar zazna, še preden se zgodi

Varnostni Robot ima seveda v svoji vsebini tudi integrirano tehnologijo najsodobnejše umetne inteligence, ki s svojimi analitičnimi algoritmi posreduje informacije oz. vse dejavnike varnostnega tveganja neposredno visoko usposobljenim varnostnim operaterjem, ki v časovnem intervalu 24/7 bdijo nad dobljenimi podatki znotraj varnostno nadzornega centra PROTECT. Tako dobljene in analizirane informacije nemudoma posredujejo varnostnim skupinam ali drugim službam, ki TAKOJ ustrezno ukrepajo.

Prav tako varnostni robot določene in vnaprej programirane okoliščine samostojno prepozna in na njih odreagira po vnaprej določenem protokolu … npr. termovizijska kamera pri nadzoru področja zazna nepredvideno temperaturno spremembo, ki predstavlja realno možnost razvoja požar-a se takoj alarmno in vizualno posreduje v varnostno nadzorni center PROTECT, ki zraven avdio-vizualne vsebine vsebujejo tudi vsa potrebna navodila ter varnostne postopki, ki so neobhodno potrebni za ukrepanje varnostnega osebja, gasilcev, reševalcev in podobno. Ker je takšna informacija posredovana mnogo prej kot bi sicer varnostnik lahko prepoznal prve znake požara (dim) ali le-te celo spregledal, je tako pridobljen podatek mnogo več kot učinkovit… najverjetneje je neprecenljiv.

»Varnostni robot, ki ga ponuja podjetje PROTECT – Infra d.o.o., je 1. primerek v Evropi, hkrati pa je tudi na Svetu, ki je iz študijsko, laboratorijskega eksponata prešel v realen prostor in proizvodnji proces,« pove direktor podjetij PROTECT, Denis Podgornik.

Človeka ne nadomešča, ampak razbremenjuje

Čeprav uporaba varnostnih robotov v dejavnosti zasebnega varovanju nekatere skrbi, saj posega v področje potreb zaposlovanja varnostnega osebja, kjer je trenutno stanje deficitarno, uporaba varnostne robotike nikakor ne bo izbrisala delovnega mesta varnostnik pojasni direktor podjetij PROTECT, Denis Podgornik.

»Nasprotno, uporaba Varnostne robotike zmanjša manualno delo, ki ga sicer opravljajo varnostniki in prav tako izvaja delovna opravila v človeku neprijetnih delovnih pogojih kot so nočno, nedeljsko ali praznično delo ter vseh tistih pogojih, ki so posledica človeku neugodnih delovnih razmer, npr. neprijetna vremenska stanja. Prav tako se uporaba varnostne robotike predvideva tudi v okoljih, ki so pogosto lahko škodljiva za njihovo zdravje ali izpostavljana večjim tveganjem. Varnostna robotika tako vlogo človeka v zasebnem varovanju humanizira« razloži direktor Denis Podgornik  in poudari, da varnostni robot prevzame fizične obremenitve in nevarnosti, ki so sicer naložene varnostniku in ne nasprotno.

»Varnostni roboti avtonomno delujejo 24 ur 7 dni v tednu in so visokotehnološke varnostne naprave, ki niso podvržene človeškim potrebam kakor tudi ne njihovim slabostim. Delujejo namreč natančno to, kar ljudje od njih zahtevamo in sicer avtonomno, vnaprej program-obilno, realno in učinkovito… brez »krvi ter človeških individualnih vzorcev«.

Kljub dejstvu, da varnostni robot poseduje umetno inteligenco, še vedno ni Homo sapiens in prav tako ne povsem avtonomen. »Varnostni robot je naprava, ki za popolno delovanje vedno potrebuje človeka in njegovo zavest, voljo« pove direktor Denis Podgornik, ki tako na področje varovanja vnaša nov partnerski odnos z visoko usposobljenim varnostnikom, ki obvlada njegovo rokovanje ter samostojno ukrepanje na takšen način pridobljenih varnostnih informacij. Končna odločitev in ukrepanje je še zmeraj in bo še zelo dolgo časa izključno v domeni človeka in bojazen prevlade tehnologije nad ljudmi je v tem primeru odveč poudari Denis Podgornik«. 

»Podjetje PROTECT je že izvedlo vse potrebne testne faze in integracijske postopke tako, da v prihodnjih pomladnih mesecih načrtujemo prvo delovno namestitev in instalacijo varnostno – robotske ekipe, ki bo izvedena znotraj  novega varnostnega območja v Republiki Sloveniji.«  Podatki, kam se bo varnostni robot najprej podal, pa naj zaenkrat ostanejo poslovna skrivnost.

Recept za uspeh – nizki stroški in višja kakovost

Morda se odločitev za integracijo varnostnega robota v sistem varovanja na prvi pogled zdi kot znanstvena fantastika, podroben razmislek in analize poslovnega modela pa pokažejo popolnoma drugo sliko. Varnostna robotika v podjetja prinaša popolnoma drugačne nivoje kakovosti izvedbe varnostnih storitev kakršnim do sedaj še nismo bili priča, kakor tudi racionalizacijo stroškov, ki jih zaradi uporabe robotske varnostne tehnologije in spremenjene vloge varnostnega osebja pridobita obe pogodbeni stranki (uporabnik in izvajalec varnostnih storitev). Če k temu dodamo dejstvo, da je varnostnega robota že v času njegove proizvodnje mogoče popolnoma prilagoditi željam in potrebam naročnika (namestitve in vzdrževanja fiksnih varnostnih sistemov, različnih tipov in proizvajalcev, ki  so tako preteklost) smo mnenja, da se takšen poslovni koncept odraža predvsem v velikem olajšanju uporabnika – naročnika.

Tudi v kmetijstvu in prehrani

Ker lahko naročniki svojega robota prilagodijo povsem po svojih željah in potrebam, praksa kaže, da lahko varnostni roboti delajo še mnogo več kot le klasične varnostne storitve. Preizkušajo jih namreč tudi v kmetijski dejavnosti kjer zraven svoje primarne vloge nadzorovanja prostora opravljajo še dodatna dela kot so škropljenje pridelkov, akustično odganjanje ptic in male divjadi, dovažajo razne potrebščine, zaznavajo prekinitve visokonapetostnih vodnikov, uhajanje zemeljskega plina, tekočin, RTG pregledi itn.