Ob polnoči bo nastopil volilni molk pred nedeljskimi volitvami v Evropski parlament. Zaradi možnosti oddaje preferenčnega glasu kandidatkam in kandidatom za evropske poslance se pojavlja nekaj zmede, zato v nadaljevanju pišemo o tem, kako je potrebno v nedeljo pravilno izpolniti glasovnico, da bo ta veljavna. 

V nedeljo, 9. junija, bo po državi od 7. do 19. ure vzpostavljenih 2981 rednih volišč in 55 volišč za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča (t. i. omnia volišča). V tujini bodo, kot navaja državna volilna komisija, volišča odprta na 31 diplomatsko konzularnih predstavništvih v 27 državah. Skupaj bo za nemoteno izvedbo volitev skrbelo več kot 19.000 oseb. 

Obvezen je osebni dokument

Volilni upravičenci so na naslov stalnega prebivališča prejeli eno obvestilo - torej skupaj za evropske volitve in za referendume - o tem, kje se nahaja njihovo volišče za glasovanje v nedeljo. To obvestilo sicer ni obvezno, volivec lahko na volišču glasuje tudi brez obvestila, mora pa s seboj imeti osebni dokument.

Volivec, ki bo dal vse štiri podpise, bo prejel pet glasovnic

Ob tem se v Sloveniji letos prvič soočamo s situacijo, ko bo sočasno potekalo kar pet glasovanj, poleg glasovanja o evropskih volitvah tudi glasovanja o štirih referendumskih vprašanjih (uvedba preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah, prostovoljno končanje življenja in dve referendumski vprašanji o uporabi konoplje). 

Na vsakem volišču bosta dva volilna imenika, in sicer se bo v enega volivec podpisal za glasovanje na evropskih volitvah, v drugega pa za glasovanje na posvetovalnih referendumih, torej skupaj štirikrat. Volivec, ki bo dal vse štiri podpise, bo prejel pet glasovnic: eno za evropske volitve in štiri glasovnice za glasovanje o štirih referendumskih vprašanjih. Vsak volivec se sam odloči, ali bo glasoval za vse tri referendume ali samo za enega ali pa za dva. Glede na to, za katerega od referendumov se bo podpisal v volilni imenik, bo tudi prejel glasovnico oz. glasovnici/e.

Na glasovnici bo objavljenih 11 list, in sicer v naslednjem vrstnem redu: 

Gibanje Svoboda (Irena Joveva, Matej Grah, Janja Sluga, Jure Leben, Tamara Vonta, Marjan Šarec, Maša Kociper, Vojko Volk in Uroš Brežan).

Slovenska demokratska stranka - SDS (Romana Tomc, dr. Milan Zver, Aleš Hojs, Franc Breznik, mag. Branko Grims, Franc Kangler, Alenka Forte, Karin Planinšek in Zala Tomašič).

Vesna - Zelena stranka (Vladimir Prebilič, Urša (Urška) Zgojznik, Klemen Belhar, Marike Grubar, Uroš Macerl, Andreja Marolt, Ibrahim Nouhoum in Saša Fras)

Demokratična stranka upokojencev Slovenije - Desus in Dobra država (Uroš Lipušček, Doroteja Novak Gosarič, Anton Balažek, Darinka Mravljak, Drago Bulc, Saša Pavček, Stojan Lipolt, Natalija Tripković in Bogomir Kovač).

Slovenska ljudska stranka - SLS (Peter Gregorčič, Nina Strah, Franc Bogovič, Sara Ahlin Doljak, Franc Pukšič, Mija (Marija) Aleš, Aljaž Barlič, Kaja Galič in Marko Balažic).

Nova Slovenija - Krščanski demokrati (Matej Tonin, Katja Berk Bevc, David Klobasa, Mojca Erjavec, Mojca Sojar, Janez Cigler Kralj, Vida Čadonič Špelič, Jernej Vrtovec in Ljudmila Novak).

Levica ( Nataša Sukič, Dan Juvan, Katja Sluga, Fahir Gutić, Zdenka Badovinac, dr. Luka Omladič, dr. Svetlana Slapšak, Tarra Stermšek Kristan in Luka Mesec).

Zeleni Slovenije (Klemen Grošelj, Nada Pavšer, Bogomil Knavs, Vesna Lavtižar, Milan Gabrovec, Valerija Korošec, Renato Volker, Mojca Šetinc Pašek in Aleksander Merlo).

Socialni demokrati - SD (Matjaž Nemec, Mojca Kleva Kekuš, Aleksander Jevšek, Lucija Karnelutti, Matevž Frangež, Aleksandra Vasiljević, Primož Brvar, Neva Grašič in Milan Brglez).

Državljansko gibanje Resni.ca (Zoran Stevanović, Polonca Frelih, Sabina Senčar, Bojan Potočnik, Neven Polajnar, Tanja Đurić Ribič, Katja Kokot, Stanko Pušenjak in Branko Gradišnik).

Nič od tega (Violeta Tomić, Darko Hribar, Tjaša Zorc Rupnik, Janez Stariha, Alenka Pečnik, Gregor Jankovič, Amadeja Kugl, dr. Tomaž Makovec in Alberto Avguštinčič).

Med vsemi kandidati, ki smo jih objavili ob imenih list, bomo v Evropski parlament izvolili devet poslancev. Kot poroča N1, lahko glasujemo za eno listo kandidatk in kandidatov. Za listo se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka liste, torej od 1 do 11.

Kako oddamo preferenčni glas?

Ob tem lahko na listi, za katero glasujemo, označimo enega kandidata ali kandidatko, ki mu/ji damo prednost pred ostalimi s te liste. Temu rečemo preferenčni glas. Oddamo ga tako, da pred imenom in priimkom obkrožimo zaporedno številko. Preferenčni glas lahko oddamo le kandidatu/kandidatki liste, za katero glasujemo, sicer glasovnica ne bo veljavna.

Preferenčni glas ni obvezen, volivec se sam odloči, ali ga bo oddal. Preferenčni glas pa je veljaven le v primeru, če ga volivec nameni kandidatki ali kandidatu na tisti kandidatni listi, za katero je glasoval.

Kot še piše N1, lahko svoj glas namenimo le listi, listi in kandidatu, lahko pa tudi, kar je tretja možnost, obkrožimo le številko pred imenom kandidata oziroma kandidatke. V tem primeru se šteje tudi glas za listo, ki ji kandidat oziroma kandidatka pripada, glasovnica pa je torej veljavna.

Glasovnica je torej neveljavna, če je oddana prazna, če volivec obkroži več kot eno listo kandidatov, če volivec ne glasuje za nobeno listo in na dveh listah odda preferenčni glas glas posameznemu kandidatu na teh listah ter v drugih primerih, kjer volja volivcev ni jasno izražena, navaja N1.

Začasni izidi po 23. uri 

V nedeljo bodo volilni odbori začeli z ugotavljanjem volilnega izida po zaprtju volišč, torej po 19. uri. Najprej bodo prešteli glasove na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, vendar jih ne bodo razglasili in objavili pred 23. uro, ko se bodo zaprla še zadnja volišča v državah članicah Evropske unije (v Italiji). Začasni izidi glasovanja na evropskih volitvah se bodo torej lahko začeli objavljati po 23. uri.

Takoj, ko bodo prešteti glasovi na evropskih volitvah, bodo volilni odbori ugotavljali izid glasovanja na posvetovalnih referendumih o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor, o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo. Začasni izidi glasovanja na posvetovalnih referendumih bodo objavljeni predvidoma po 21. uri.