Babice so kot izvajalke in zagovornice reproduktivnega zdravja ključne pri oblikovanju zdravstvenega sistema, zagotavljajo okoljsko trajnostne zdravstvene storitve in skrbijo za opolnomočenje žensk, da sprejemajo odločitve v svojo korist, korist družine in planeta, ob mednarodnem dnevu izpostavljajo v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije.

Današnji mednarodni dan babic poteka pod sloganom Babice podpirajo zdravo okolje za zdravo življenje. "Babice imajo v delovanju vsakega zdravstvenega sistema pomembno vlogo, zato mora biti njihov glas slišan tudi pri načrtovanju in oblikovanju zdravstvenih politik. Babice so tesno vpete v delovanje skupnosti in imajo pomembno vlogo v življenju vsake ženske," je po navedbah zbornice izpostavila njena predsednica Monika Ažman.

Neprekinjena babiška nega sestavni del zdrastvenega sistema

Babice si po njenih besedah prizadevajo za prihodnost, v kateri bo neprekinjena babiška nega sestavni del zdravstvenih sistemov, odpornih na podnebne spremembe. Kot so poudarili v zvezi, se babice po vsem svetu pri svojem delu soočajo z dejstvom, da so ženske, družine in še posebej otroci pogosto prizadeti zaradi posledic onesnaženega okolja in podnebnih sprememb.

"Babice lahko in morajo prispevati k varovanju podnebja. Trajnostne babiške prakse dajejo prednost dobremu počutju matere, otroka in družine, hkrati pa zmanjšujejo vpliv na okolje in zagotavljajo bolj zdravo prihodnost naslednjim generacijam," je poudarila predsednica sekcije medicinskih sester in babic pri zbornici Saša Matko.

Dokazano je, da kontinuiteta babiške obravnave in zavzemanje za zdravstveno obravnavo z manj medicinskimi intervencijami vodi do optimalnih in varnih rezultatov z uporabo manj virov, kar ima za posledico manj medicinskih odpadkov in boljši ekološki vpliv, poudarjajo pri zbornici. Spodbujanje dojenja in podpora doječim materam po njihovih besedah vpliva na zmanjšanje podnebnih emisij - proizvodnjo, pakiranje in pošiljanje mlečnih formul.

Čestike ob svetovnem dnevu babištva

Zbornica se pridružuje pozivom Mednarodne konfederacije babic k oblikovanju politik, ki vključujejo babice v načrtovanje podnebnih ukrepov, vlagajo v trajnostne modele babiške obravnave ter sprejemajo ukrepe za zmanjševanje emisij ogljika in zelene tehnologije. Babice zagovarjajo spremembe, potrebne za zagotovitev trajnostne prihodnosti za babištvo in naš planet.

Zbornica vsem babicam in babičarjem ob mednarodnem dnevu čestita in se jim zahvaljuje za trud, predanost in podporo ženskam in skupnostim, ki jim jo nudijo na vseh ravneh zdravstvenega varstva.