Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je zaključila postopek, ki ga je vodila v zvezi s sumom nepravilnosti pri izboru izvajalca za pesem Evrovizije 2024. Pri izvedbi postopka izbora je zaznala korupcijska tveganja, zato je RTV Slovenija izdala več priporočil.

Ukrepali z izdajo priporočil

Kot so sporočili s KPK, komisija kakršnegakoli suma domnevnih vplivanj oziroma privilegiranja izbrane izvajalke na podlagi razpoložljivih informacij ni potrdila, prav tako ne drugih kršitev iz lastnih pristojnosti, zato je postopek ustavila. Komisija je postopek začela na podlagi več prijav, ki jih je prejela januarja in iz katerih so izhajali očitki o domnevnih nepravilnostih pri izboru predstavnika RTV Slovenija za 68. tekmovanje za pesem Evrovizije.

V postopku je zaznala korupcijska tveganja, ki vplivajo na transparentnost postopka izbora in zagotovitev enakopravne obravnave izvajalcev, zato je RTV Slovenija podala priporočila. Ugotovila je namreč, da je bil postopek izbora slovenskega predstavnika voden netransparentno, saj pravilnik, ki je podrobneje urejal postopek izbora, ni bil javno in vnaprej objavljen. Prav tako ni datiran, po pojasnilih RTV Slovenija pa ne obstaja dokumentacija, ki bi dokazovala, kdaj je nastal.

RTV Slovenija tudi ni objavila imen članov komisij, ki so ocenjevali skladbe, oziroma jih je objavila šele po tem, ko jih je zanje zaprosila komisija. Po mnenju komisije je v takšnih primerih pomembno, da se javnosti pravočasno razkrije, kdo na izboru odloča. Kot je poudarila komisija, morajo biti pravila, merila, kriteriji, stopnje in sestava različnih komisij, ki o izvajalcih odločajo, poznana vnaprej oziroma pred izborom.

Na ta način se lahko sodelujoči na izboru z njimi seznanijo, hkrati takšna transparentnost odpravlja korupcijska tveganja naknadnega prilagajanja pravil in veča možnost enakopravne obravnave kandidatov. RTV Slovenija tudi ni spoštovala lastno postavljenih določb pravilnika, ki se nanašajo na pravila točkovanja članov mednarodne komisije, prav tako ni bila zagotovljena tajnost glasovanja.

Kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije niso potrdili

Kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije komisija ni potrdila. Na podlagi pridobljenih podatkov in izjav namreč ni potrdila očitkov iz prijav o nasprotju interesov članice obeh strokovnih komisij, ki sta odločali o izvajalcu. Prav tako ni potrdila očitkov o pritiskih ali vplivih v zvezi z izbiro izvajalca, saj so člani slovenske in mednarodne komisije za izbor izvajalca za pesem Evrovizije 2024 zatrdili, da nanje ni nihče vplival. Postopek obravnave je tako z izdajo priporočil ustavila, RTV Slovenija pa zaprosila, da jo v treh mesecih obvesti o izvedenih ukrepih, so še sporočili s KPK.

Slovenijo je na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije zastopala Raiven s pesmijo Veronika. Zaradi domnevnih nepravilnosti pri izboru slovenske skladbe za pesem Evrovizije je sicer že januarja s položaja odgovornega urednika razvedrilnega programa Televizije Slovenija odstopil Vanja Vardjan.

STA