Študentje lahko od danes na portalu eVŠ oddajo prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskih domovih in pri zasebnikih za prihodnje študijsko leto. Na voljo je 11.950 mest za subvencionirano bivanje, od tega 4594 za sprejem in 7356 za podaljšanje bivanja, ter 38 mest za študente s priznano in začasno priznano mednarodno zaščito.

Koliko znaša višina mesečne subvencije?

Po podatkih ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije višina mesečne subvencije v študijskem letu 2024/2025 v javnih dijaških, dijaško-študentskih in študentskih domovih znaša 27,8 evra, v zasebnih študentskih domovih in pri zasebnikih pa 32 evrov.

V skladu z javim razpisom za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2024/2025, ki je dostopen prek spletne strani ministrstva, lahko študenti prošnjo za sprejem oddajo preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom, uporabniškim imenom in geslom ali z digitalno identiteto.

Na prvo prednostno listo bodo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta.

Tudi študenti, ki želijo podaljšati bivanje v študentskih domovih ali pri zasebnikih, morajo vlogo oddati prek istega portala do najkasneje 16. avgusta.

Razpisa za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito in osebe z začasno zaščito v študentskih domovih za prihodnje študijsko sta sicer dosegljiva na spletnih straneh študentskih domov.

STA