Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je na ministrstvo za delo in vlado naslovila predlog, naj država dijakom in študentom, ki jim je zaradi upada gospodarske aktivnosti v času epidemije koronavirusa onemogočeno delo, nameni nadomestilo za izpad dohodkov. Predlagajo nadomestilo v višini 80 odstotkov povprečnega prihodka v zadnjih 12 mesecih.

V ŠOS so predlagali, naj se za dijake in študente z izpadom dohodka iz študentskega dela izračuna povprečni mesečni bruto prihodek za zadnjih 12 mesecev. Na podlagi tega se jim nato nameni mesečno nadomestilo za izpad dohodka v enaki višini, kot to velja za zaposlene po pogodbi o zaposlitvi, to je v višini 80 odstotkov povprečnega mesečnega prihodka v zadnjih 12 mesecih.

Za zagotovitev sredstev za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko blagajno

Pri tem naj se uporabi enak mehanizem za plačilo dela, kot to sicer velja za opravljeno študentsko delo, to je preko koncesionarjev za posredovanje študentskega dela, so predlagali. Na ta način se nemoteno zagotavljajo tudi sredstva za zdravstveno ter pokojninsko in invalidsko blagajno, koncesijsko dajatev ter sredstva za zagotavljanje štipendij ter bivanjskih in drugih visokošolskih kapacitet (koncesijska in dodatna koncesijska dajatev), so navedli.

Država bi tako izvedla bruto plačilo izdanih zahtevkov posrednikom študentskega dela, ki so v zadnjih 12 mesecih posredovali študentsko delo, ti pa bi po ustaljenih pravilih obračunali in nakazali sredstva v vse javne blagajne, oba proračunska sklada in na ŠOS, za sebe pa zadržali del koncesijske dajatve za storitev, ki jo opravljajo. “S tem bi zagotovili tekoče kontinuirano delovanje vseh podpornih stebrov za študente tudi za čas po ukrepih,” so zapisali v ŠOS.

Za brezplačno bivanje in vozovnico

V ŠOS so sicer še pet dni nazaj predlagali nekoliko drugačno rešitev. Takrat so zapisali, naj ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti študentom, ki imajo izpad dohodka zaradi nezmožnosti opravljanja študentskega dela, nameni mesečno nadomestilo v višini 60 odstotkov neto prihodka študenta v zadnjih šestih mesecih pred razglasitvijo epidemije, vendar ne več kot 300 evrov mesečno.

Še vedno pa v ŠOS vztrajajo pri predlogih ukrepov s področja subvencionirane študentske prehrane, bivanja in prevozov, ki so jih predstavili pred petimi dnevi. Ministrstvu tako še vedno predlagajo, naj ponudnikom subvencionirane študentske prehrane, ki sicer ne izvajajo dostave na dom, omogoči, da začnejo ponujati tudi to storitev.

Ministrstvu za izobraževanje pa predlagajo, naj vsem študentom, ki imajo pogodbe za bivanje v študentskih domovih, v času epidemije zagotovi brezplačno bivanje, ministrstvu za infrastrukturo pa, naj študentom, ki so za mesec marec kupili subvencionirano vozovnico, omogoči brezplačno vozovnico za javni potniški promet za prvi mesec po koncu epidemije.

STA