Projekcija EUROPOP2023, ki jo je pripravil Eurostat, je pokazala, da se bo v prihodnjih desetletjih pomembno spremenila starostna sestava prebivalstva Slovenije. Lani so starejši od 65 let predstavljali 21 odstotkov, leta 2100 naj bi jih bilo 32 odstotkov. Število prebivalcev Slovenije bo do leta 2100 upadlo za sedem odstotkov.

Število prebivalcev Slovenije naj bi sprva naraščalo do leta 2026 – po projekciji Eurostata na nekaj več kot 2.121.000. Po tem naj bi počasi upadalo. Slovenija bi imela tako leta 2100 približno 1.951.000 prebivalcev ali sedem odstotkov manj kot v letu 2022.

Podaljšala se bo življenjska doba

Stopnja rodnosti naj bi se v prihodnosti enakomerno dvigala in leta 2100 dosegla vrednost 1,72. Kljub predvideni višji rodnosti pa bo prebivalstvo Slovenije čedalje starejše.

Delež otrok, mlajših od 15 let, naj bil najnižji leta 2037 (12,5 odstotka), leta 2100 naj bi bilo otrok med prebivalci 13 odstotkov. Podaljšala naj bi se tudi pričakovana življenjska doba ob rojstvu. Dečki, rojeni v Sloveniji leta 2100, naj bi živeli 89 let, deklice pa 93 let.

STA