Ministrica za pravosodje Andreja Katič je danes predstavila glavne ugotovitve cenitve za stavbo na Litijski 51. Ocenjena je na šest milijonov evrov, pri oceni vrednosti pa je upoštevana tudi vrednost stavbne pravice za 85 parkirišč na sosednji stavbi. Katič je napovedala, da bo zaradi nakupa stavbe na Litijski vložila kazensko ovadbo.

Pridobivanje dokumentacije zelo oteženo

Po pojasnilih ministrice je bilo pridobivanje dokumentacije za stavbo na Litijski cesti 51 v Ljubljani zelo oteženo, saj se ta ni hranila skladno s predpisi. "Tako da nas bo čakalo še kar nekaj dela tudi, da bomo pridobili vso ustrezno dokumentacijo za nadaljnje postopke," je poudarila.

Glede vrednosti in uporabnosti stavbe je izpostavila nov podatek, da je iz dovoljenj za gradnjo stavb na naslovih Litijska 51 in Litijska 53 razvidno, da je bilo dano za Litijsko 51 lokacijsko in gradbeno dovoljenje s pogojem, da se na naslovu Litijska 53 zgradi 85 parkirnih mest.

"Po spremembah prostorskega načrta je bila tam dovoljena in zgrajena trgovsko poslovna stavba Lidl in iz dokumentov je razvidno, da so bila gradbena dovoljenja za to stavbo, se pravi Litijsko cesto 53, izdana ob pogoju, da bo v garažni hiši 85 parkirnih mest. To je število parkirnih mest, ki jih je imela Litijska 51 ob izdaji uporabnega dovoljenja v letu 1989," je izpostavila.

Lidl je s tedanjim lastnikom sklenil pogodbo o stavbni pravici za obdobje 36 let, v kateri je dogovorjeno, da se Litijska 53 po dokončani gradnji etažira in da ob plačilu nadomestila za stavbno pravico postane lastnik parkirnih mest v garažni hiši lastnik na Litijski 51, je pojasnila ministrica.

Vrednost stavbne pravice šest milijonov evrov

Stavbna pravica ni vpisana v zemljiško knjigo, zato je treba v nadaljnjih postopkih preveriti, ali je bila plačana. Neposredno ob stavbi na Litijski pa je treba pridobiti tudi manjšo parcelo v velikosti 35 kvadratnih metrov, ki predstavlja del funkcionalnega zemljišča, je dodala.

"Torej, pri oceni vrednosti je upoštevana tudi vrednost stavbne pravice za 85 parkirišč v sosednji stavbi in z upoštevanjem vsega skupaj znaša ocena tržne vrednosti lastninskih pravic nepremičnine po metodi primerljivih prodaj na dan 28. 12. 2023 šest milijonov evrov," je pojasnila.

Objekta trenutno ni mogoče uporabljati

Ministrica je izpostavila, da objekta na Litijski 51 trenutno ni mogoče uporabljati. Zaradi neplačevanja energije je bila že v letu 2015 prekinjena dobava energije, že dlje časa je stavba izpostavljena tudi zatekanju meteorne vode skozi odprta okna, poškodovana je tudi hidroizolacija na strehi.

"Izvedenci so opozorili, da je treba čim prej pristopiti k sanaciji stavbe, da bo preprečena nadaljnja škoda tudi na konstrukcijah, ki sedaj niso poškodovane," je izpostavila. Med drugim je treba urediti streho, sistem prezračevanja, zamenjati celotno stavbno pohištvo in vse talne obloge, namestiti ustrezno toplotno izolacijsko fasado in položiti toplotno zvočno izolacijo, izdelati estrihe, finalne tlake. Poškodovani so stropi, treba je narediti vso inštalacijo na novo in zagotoviti tudi ustrezno sodobno ventilacijo prostorov, je naštevala ministrica.

Po mnenju izvedencev je groba ocena potrebnih finančnih vlaganj za saniranje stavbe zaradi morebitnih poškodb, ki so nastale zaradi različnih vplivov in neustreznega vzdrževanja, ocenjena na 5,55 milijona evrov, je izpostavila Katič in dodala, da ministrstvo teh sredstev nima.

Ministrica je poudarila, da ji na podlagi dosedanjih ugotovitev in pridobljenih podatkov odgovornost nalaga, da tudi sama poda kazensko ovadbo, na vprašanje, zoper koga bi jo podala, pa je odgovorila, da je to na organih pregona. Nakup stavbe na Litijski sicer preiskuje tudi Nacionalni preiskovalni urad, na ministrstvu pa so zaradi nakupa dvema sodelavcema izrekli opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja.

STA