Tema združitve SKB in NKBM v združeno OTP banko je v zadnjem času pod drobnogledom, saj smo bili kljub napovedim, da večjim sprememb ne bo, nedavno priča tako za Maribor kot za celotno regijo pomembnim premikom. Ali bolje rečeno – umikom.

Sedež nekdaj mariborske Nove KBM se bo namreč združitvi, ki SKB in NKBM čaka v drugi polovici leta, iz sedanje lokacije preselil v ljubljanski center Emonika.

»Združitev Nove KBM in SKB banke, članic Skupine OTP, predstavlja največjo združitev bank v zgodovini države. Pravna in operativna združitev je odvisna od pridobitve vseh zahtevanih regulatornih soglasij. Priprave na združitev potekajo po zastavljeni časovnici, v skladu s pričakovanji. Trenutno je načrtovano, da bo do združitve prišlo v drugi polovici leta 2024.«

Če je novica o selitvi sedeža Nove KBM v Ljubljano v Mariboru ter v vsej Vzhodni kohezijski regiji dvignila precej prahu, pa v NKBM in SKB zatrjujejo, da večjih sprememb ni pričakovati. Ne za zaposlene in ne za komitente.

Kaj čaka komitente?

Kar pa ne pomeni, da se nekaj sprememb vseeno ne obeta … Z vprašanjem, kaj čaka komitente, smo se tako obrnili na NKBM, kjer so nam pojasnili, da Nova KBM in SKB banka do združitve poslujeta kot ločeni samostojni pravni osebi, kljub temu pa že od leta 2023 sodelujeta pri nekaterih skupnih projektih, kot so skupna mreža bankomatov, brezplačni dvigi gotovine z osebno debetno kartico Visa na približno 4700 bankomatih v 10 državah članicah Skupine OTP, v lanskem letu sta skupaj donirali 2,2 milijona evrov po poplavah …

Pa po združitvi? »V združeni banki bodo strankam na voljo najboljši produkti in storitve obeh bank, ki jim bodo prinesle številne ugodnosti,« pojasnjujejo na Novi KBM.

Te so po njihovih besedah »najdostopnejša bančna mreža v Sloveniji, ki bo združevala poslovalnice in bankomate Nove KBM in SKB banke, vključno z dostopom do bančnih storitev na poštah v Sloveniji (skupaj več kot 950 bančnih točk), brezplačni dvigi gotovine z debetno kartico Visa na cca. 4700 bankomatih večine članic Skupine OTP

Komitenti združene banke bodo imeli hkrati tudi dostop do spletne in mobilne banke (Bank@net ter mBank@net), dostop do produktov brez obiska poslovalnice preko digitalne banke in kontaktnega centra in podobno.

Ob tem v NKBM poudarjajo še, da bosta obe banki poskrbeli, da bo prehod za stranke čimbolj preprost, o novostih pa bodo komitenti obveščeni kot so bili sedaj. Tako bo ob združitvi poskrbljeno tudi za ustrezno, najvišjo varnost vseh podatkov komitentov, še dodajajo v NKBM.

Ob tem v Novi KBM na naša neposredna vprašanja glede nadaljnje uporabe obstoječih produktov po združitvi, uporabe obstoječih računov in bančnih kartic, stroškov in provizij, spletnih in drugih storitev zaenkrat ne podajo jasnih odgovorov, razen zagotovila, da bodo stranke o vsem pravočasno obveščene.

Po združitvi morda vseeno nekaj sprememb

Nekoliko več podrobnosti tako pokažejo odgovori na najpogostejša vprašanja strank, ki so objavljeni na spletni strani Nove KBM ter se dotikajo tudi ponudbe banke po združitvi v OTP banko.

»Ob zaključku prodaje Nove KBM oz. spremembi lastništva banke ne bo takojšnjih sprememb produktov in storitev, ki vam jih zagotavljamo. Vaša številka računa za zdaj ostaja nespremenjena,« je navedeno, v pojasnilih pa nadaljujejo še: »Po popolni združitvi obeh bank, ki se pričakuje v obdobju približno 18 mesecev, pa bomo izkoristili priložnost in pregledali ter združili posamezne produkte obeh bank, kjer bo to primerno, in tako ustvarili enotno ponudbo za naše stranke.

»Do takrat vse pogodbe Nove KBM o vodenju računov in druge pogodbe ostajajo veljavne in nespremenjene, bančne storitve pa lahko uporabljate, kot ste navajeni – v poslovalnicah Nove KBM in Pošte Slovenije, s pomočjo vaših plačilnih kartic Nove KBM, spletnih storitev ter mobilnega in spletnega bančništva. O morebitnih spremembah vaših računov in storitev vas bomo pisno obvestili v ustreznem času pred uveljavitvijo sprememb,« še navajajo.

Izsek najpogostejših vprašanj strank ter odgovorov Nove KBM

Celoten dokument vprašanj in odgovorov najdete tukaj.

Ali se bodo spremenile provizije in stroški?

Ob zaključku prodaje Nove KBM ne bo sprememb provizij in stroškov, povezanih s produkti in računi, ki jih imate pri naši banki. O morebitnih kasnejših spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Ali bodo produkti, ki jih uporabljam, ukinjeni?

Ob zaključku prodaje Nove KBM se produkti, ki jih uporabljate, ne bodo spremenili. Po zaključku integracije obeh bank pa bomo pregledali in okrepili nabor naših produktov. Če bo produkt, ki ga uporabljate, ukinjen, vam bomo ponudili drug enakovreden produkt, ki bo izpolnjeval vaše potrebe. O vseh spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Ali boste uvedli spremembe v spletnem/mobilnem bančništvu?

Spletna oz. mobilna banka bosta uvodoma ostali nespremenjeni. Sčasoma pa si bomo prizadevali, da strankam ponudimo storitve, ki jih bo poganjala enotna tehnološka platforma združene banke. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Ali se bo spremenila številka moje plačilne kartice?

Številka vaše plačilne kartice ob zaključku prodaje Nove KBM ostaja nespremenjena. Svoje plačilne kartice boste lahko uporabljali enako kot doslej. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.

Obveznosti plačujem prek trajnika / plačil SEPA / UPN. Ali moram v zvezi s tem kaj ukreniti?

Trenutno vam ni treba storiti ničesar. Morebitne spremembe bodo izvedene šele po združitvi obeh bank, o čemer vas bomo pravočasno obvestili.

Ali bodoča združitev zame pomeni dodatne stroške?

Združitev za vas ne pomeni dodatnih neposrednih stroškov. Vendar se lahko na podlagi pregleda standardnih produktov ali združevanja produktov spremenijo stroški oz. provizije za posamezne produkte. O morebitnih spremembah vas bomo pravočasno obvestili.