Pričetek novega šolskega leta zaznamuje negotovost ter strah pred ponovnim zapiranjem šol. Del strokovne javnosti je na odgovorne naslovil poziv odločevalcem, naj šol nikar ne zapirajo.

Porast težav v duševnem zdravju

Sredi avgusta je potekal posvet ravnateljev, kjer so predstavili dognanja o posledicah, ki jih je pandemija ter z njo povezani ukrepi, pustila na otrocih in mladostnikih. Te so prisotne povsod po svetu, ne le v Sloveniji: “V letu 2020 je bilo zgolj na Pediatrični kliniki v Ljubljani zdravljenih za 50 % več mladostnikov po poskusu samomora in 50% več otrok in mladostnikov z motnjo hranjenja kot v letu pred tem. Število otrok, zdravljenih zaradi motnje hranjenja, je v prvih šestih mesecih še višje kot v letu prej. Vedno večje število otrok in mladostnikov se po obdobju šolanja na daljavo vrača v šole brez motivacije, s čustvenimi stiskami, depresivnostjo, anksioznostjo in težavami na socialnem področju,” so povzeli le del dognanj.

V letu 2020 je bilo zgolj na Pediatrični kliniki v Ljubljani zdravljenih za 50 % več mladostnikov po poskusu samomora in 50% več otrok in mladostnikov z motnjo hranjenja kot v letu pred tem.

Pandemija digitalne zasvojenosti

Ob šolanju na daljavo, ki smo mu bili priča v času zaprtja države, so strokovnjaki zaznali zaskrbljujoč porast nekemičnih zasvojenosti, predvsem pri mlajših generacijah. Prekomerna in ponekod nenadzorovana uporaba digitalnih tehnologij je terjala visok davek.

Če se ne bomo vsi, ki delamo z otroki in mladostniki, organizirali, povezali, uskladili in bili konstruktivni, se bomo kot družba utopili v sodobnih težavah otrok in mladostnikov oz. družin.

»Če se ne bomo vsi, ki delamo z otroki in mladostniki, organizirali, povezali, uskladili in bili konstruktivni, se bomo kot družba utopili v sodobnih težavah otrok in mladostnikov oz. družin,« je takrat poudarila Ajda Erjavec, predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije in ena izmed podpisnic poziva odločevalcem.

Šole naj se ne zapirajo več!

Podpisniki dokumenta, ki odločevalce poziva k skrbno pretehtanemu ravnanju z usodo otrok in mladine, dr. Katja Košir, Petra Greiner, Nina Babič, Ivana Gradišnik, Ajda Erjavec, Maja Vičič Krabonja, Urša Žiger, Maja Kalin, iniciativa Študenti še obstajamo ter Društvo študentov psihologije Maribor opozarjajo, da letos za zapiranje šol ni opravičila.

Ne zapirajte šol: poziv odločevalcem:

 

Podpisniki dokumenta opozarjajo, da letos za zapiranje šol ni opravičila. 

Iz dosedanjih izkušenj sklepajo, da odločevalci vpliv zapiranja vzgojno – izobraževalnih ustanov na otroke in mladostnike očitno podcenjujejo. Ker je bilo doslej opaziti, da je odločevalcem občutno lažje šolo zapreti, kot pa poskrbeti da se znova odpre, odločevalce pozivajo, naj se zapiranje letos ne ponovi oziroma naj bodo šole tiste ustanove, ki se zapirajo zadnje, pod pogojem, da je to absolutno nujno.