V času, ko tehnološki napredek, družbene spremembe in globalizacija korenito preoblikujejo trg dela, postajata prilagodljivost in pripravljenost na spremembe ključna za uspeh trgu dela. Sledenje potrjujejo tudi študentje, ki se, ko stopijo na svojo karierno pot, vprašajo, koliko uporabnega znanja za krmarjenje po trgu dela jim je študij sploh ponudil.

Izobraževalne ustanove se tako v zadnjih letih trudijo v svoj izobraževalni proces vključevati vse več uporabnih, sodobnih, tudi nekoliko bolj t.i. »mehkih« vsebin, ki študentom kot bodočim iskalcem zaposlitve omogočajo, da so na trgu dela bolj prilagodljivi in posledično bolj konkurenčni. Bo tak pristop za prihodnost trga dela in poklice, ki jih ta s seboj prinaša, dovolj?

Dinamične spremembe na trgu dela

Karierni center Univerze v Mariboru se izzivov zaveda, z vrsto inovativnih pristopov ter stalnim spremljanjem trendov pa pomaga študentom in diplomantom pri uspešnem vstopu na trg dela

Kot pojasnjujeta Urška Pavlič in Valentina Merc, karierni svetovalki v Kariernem centru UM, se trg dela pod vplivom tehnološkega napredka, družbenih sprememb in globalizacije dinamično spreminja: »To prinaša nove izzive, hkrati pa odpira številne priložnosti za tiste, ki so pripravljeni na spremembe in izzive prihodnosti.« Center neprestano spremlja trende in sodeluje s podjetji ter organizacijami, pri čemer skuša razumeti njihove kadrovske potrebe ter na podlagi slednjih prilagoditi svoje aktivnosti.

Tako pri svojem delu prepoznavajo tudi poklice prihodnosti. Med najbolj perspektivnimi poklici prihodnosti v Sloveniji Karierni center UM prepoznava naslednja področja: »Med najbolj perspektivnimi poklici prihodnosti v Sloveniji sodijo: strokovnjaki za podatkovno znanost in analitiko, razvijalci programske opreme in inženirji, strokovnjaki za umetno inteligenco, strojno učenje in kibernetsko varnost, strokovnjaki za digitalni marketing, zdravstveni delavci ter strokovnjaki za trajnostni razvoj in okoljsko ozaveščenost.«

»V današnjem digitalnem svetu se zaradi spletne komunikacije zmanjšujejo pristni osebni stiki, kar lahko vodi do socialne izolacije in več osebnih stisk. Zato narašča potreba po strokovnjakih na področju psihologije, sociologije in socialnega dela, ki nudijo podporo in pomoč,« še izpostavljajo.

Potreba po strokovnjakih, ki se lahko prilagajajo hitrim spremembam, je namreč ključna, ugotavljajo, saj trg dela zahteva veliko mero prilagodljivosti in stalnega učenja novih veščin, kar bo študentom omogočilo uspešno navigacijo po spreminjajočem se okolju.

Priprava študentov na poklice prihodnosti

Da bi bili študenti pripravljeni na poklice prihodnosti, Karierni center UM poudarja nujnost vseživljenjskega učenja in stalnega razvoja veščin. »Ključno je, da posamezniki prepoznajo hitre spremembe na trgu dela in so pripravljeni nanje z aktivnim pristopom k razvoju svojih veščin in znanj,« pravijo v centru. To vključuje nenehno izobraževanje in nadgrajevanje kompetenc, ki so ključne za uspeh v dinamičnem delovnem okolju.

Poleg tega je pomembno razvijati mehke veščine, kot so komunikacija, vodenje, timsko delo, upravljanje časa, reševanje konfliktov in prilagodljivost, saj so te vse bolj cenjene v delovnem okolju. Posebno poglavje so tudi vse bolj zaželene in potrebne digitalne kompetence, kot so programiranje, analitika podatkov, umetna inteligenca in upravljanje s socialnimi mediji, še izpostavljajo v Kariernem centru.

Pogled Kariernega centra UM ter Univerze same izkazujejo tudi številni trenutno aktivni projekti, med katerimi v Kariernem centru izpostavijo projekt »Enotna vstopna točka za delodajalce in inovativne oblike sodelovanja s študenti«, ki se izvaja od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2025. Glavni cilj projekta je ustvariti enotno virtualno vstopno točko za delodajalce in razviti inovativne oblike sodelovanja med študenti in delodajalci.

»Projekt se osredotoča na učinkovito zaznavanje, prilagajanje in odzivnost Univerze v Mariboru na spreminjajoče se potrebe trga dela, pri čemer upošteva načela zelenega in digitalnega prehoda v Družbo 5.0,« pojasnjuje Karierni center UM. Vzpostavljena je enotna virtualna vstopna točka za delodajalce Karierni:UM, ki omogoča mreženje med študenti in delodajalci. Ta platforma trenutno vključuje 63 delodajalcev in organizacij ter 370 študentov, ki imajo možnost aktivnega sodelovanja.

Ohranjanje zaposljivosti v spreminjajočem se svetu

Pogled v prihodnost trga dela pokaže še, da ni nujno, da bodo veščine, ki so zaželene danes, nujno potrebne tudi jutri. Za diplomante je tako ključnega pomena stalni razvoj veščin, sledenje trendom in gradnja mreže strokovnih stikov.

»Diplomanti bi morali aktivno slediti trendom na svojem področju in se nenehno izobraževati ter pridobivati nove veščine in certifikate,« svetuje Karierni center UM. To vključuje razvoj mehkih veščin, kot so komunikacija, vodenje, timsko delo in reševanje problemov, ter stalno izobraževanje, bodisi v sklopu zaposlitve bodisi samostojno.

»Študentje naj razvijajo navado nenehnega učenja novih veščin in znanj ter se aktivno vključujejo v izobraževalne dejavnosti in tečaje, ki jim omogočajo nadgradnjo njihovih kompetenc,« poudarja Karierni center UM. S takim pristopom se lahko študenti in diplomanti prilagajajo spreminjajočim se razmeram na trgu dela ter ostanejo konkurenčni v svoji karieri.