Deleža tistih, ki menijo, da bi morala vlada odstopiti, in tistih, ki so prepričani, da naj nadaljuje delo, sta praktično enaka, je pokazala anketa Mediane za časnik Delo. Večina ocenjuje, da ima na podobo vlade največji vpliv draginja. Večina jih tudi meni, da se vlada s sodniki in zdravniki ne bi smela pogajati parcialno.

Draginja in pomanjkanje izvajanja reform

Da bi vlada morala nadaljevati delo, jih po anketi meni 44,2 odstotka. Da naj vlada predčasno konča mandat, pa meni 44,1 odstotka vprašanih. 11,7 odstotka jih na to vprašanje nima odgovora.

Po mnenju anketiranih ima največjih vpliv na padanje podpore vladi, ki se je sicer v zadnjem času ustavilo, zviševanje življenjskih stroškov. 77,5 odstotka anketiranih jih meni, da ima to velik ali zelo velik vpliv na stabilnost oz. priljubljenost vlade. Drugi dejavnik, ki znižuje oceno dela vlade, je po mnenju nekaj več kot 72 odstotkov vprašanih pomanjkanje izvajanja reform. Vladi po mnenju skoraj 65 odstotkov anketiranih tudi ni v korist stavkovno-protestni val v javnem sektorju. Med razlogi za negativno ocenjevanje dela vlade anketirani vidijo še očitke predsedniku vlade, očitke posameznim ministrom in aktivnosti opozicije.

Mediana je anketo opravila 18. in 19. januarja med 510 anketiranci.

Na vprašanje, ali naj vlada prekine stavki sodnikov in zdravnikov s parcialnimi dogovori, jih je 47,7 odstotka odgovorilo negativno. Prepričani so, da bi se morala vlada pogajati s celotnim javnim sektorjem naenkrat. 30,4 odstotka pa jih meni, naj vlada čim prej prekine stavki.

STA