Slovenija

Šinko: Z ugodnimi posojili želimo spodbuditi mlade h kmetovanju

Uredništvo , 27.08.23 ob 13:14

Mladim kmetom in majhnim kmetijam je do leta 2027 na voljo skoraj 37 milijonov evrov ugodnih posojil.

Šinko: Z ugodnimi posojili želimo spodbuditi mlade h kmetovanju

Mladim kmetom in majhnim kmetijam je do leta 2027 na voljo skoraj 37 milijonov evrov ugodnih posojil. Namenjena bodo spodbujanja njihove rasti, razvoja, izboljšanja tekočega poslovanja pa tudi obnove škode po nesrečah, so sporočili s kmetijskega ministrstva. Pogodbo o finančnih instrumentih v kmetijstvu za obdobje 2023-2027 sta danes v okviru kmetijsko-živilskega sejma Agra v Gornji Radgoni podpisala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko in direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada Matjaž Ribaš.

Gre za mikroposojila in portfeljske garancije s subvencijo obrestne mere in kapitalskim znižanjem kot novo obliko podpore za mlade kmete in majhne kmetije, so pojasnili na ministrstvu. Brezobrestna mikroposojila do 25.000 evrov bodo na voljo majhnim kmetijam in mladim kmetom tako za nakup osnovnih sredstev, gradnjo, adaptacijo ali nakup nepremičnin ali pa le za obratna sredstva. Pri mikroposojilih bo možen do 12-mesečni moratorij na vračilo glavnice, ročnost posojila bo največ pet let. Zavarovanje posojila bo z 10 bianco menicami.

Razpisal jih bo Slovenski regionalno razvojni sklad, sredstva ministrstva pa bodo uporabljena za garancijo, subvencijo obrestne mere ter v primeru doseganja vnaprej določenega merljivega trajnostnega cilja po zaključku naložbe tudi za kapitalsko znižanje.

“Zavedamo se, da je starostna struktura slovenskih kmetijskih gospodarstev neugodna, zato smo za mlade kmete in majhne kmetije pripravili ugodna razvojna posojila. Z njimi želimo mlade spodbuditi h kmetovanju ter jim omogočiti vlaganje v kmetije,” je po podpisu povedala ministrica Šinko.

Prednost bodo imele kmetije, ki so jih prizadele poplave

Po pojasnilih ministrstva gre za pomembno novo obliko podpore, saj je kmetijstvo nepredvidljivo in pogojeno z vremenskimi pojavi, zaradi katerih lahko kmet v trenutku izgubi vse. “Pri pridobitvi nove oblike povratne podpore bodo prednost imele kmetije, ki so jih prizadele nedavne poplave,” je poudarila ministrica ter mlade pozvala h koriščenju novega instrumenta.

Ribaš je pojasnil, da gre za tretji poskus vpeljave finančnih instrumentov na slovenski trg, ki so ga podprli tudi predstavniki kmetov. “Verjamem, da mu bo sledilo še veliko podobnih projektov. Nova finančna instrumenta bosta podprla prilagajanje na podnebne spremembe in razvoj slovenskega kmetijstva,” so ga povzeli v sporočilu za javnost.

STA