Žurnal24 poroča, da je zaposleni v Novartisu (prej Lek) ob februarski plači prejel še dodatno izplačilo v višini približno 2700 evrov. To izplačilo predstavlja poslovno uspešnost, ki jo Novartis izplačuje letno po pregledu poslovanja za preteklo leto. Poleg tega zaposlenim vsako leto izplačajo regres in božičnico, zato so tudi med najbolj priljubljenimi delodajalci v Sloveniji.

Letošnja poslovna uspešnost v Novartisu je bila neuradno izplačana kot 140% plače, prilagojena glede na delovno uspešnost. Novartis sicer za Žurnal24 ni razkril povprečne izplačane poslovne uspešnosti za leto 2023. Poudarili pa so, da vsako leto izplačujejo nagrade za delovno in poslovno uspešnost, ki se izračunajo glede na uspešnost družbe in doprinos zaposlenega.

Podjetje sicer za poslovno uspešnost nameni precej več denarja, kot ga zaposleni prejmejo na TRR. Všteti je potrebno obvezne prispevke za socialno varnost, poslovna uspešnost je prav tako obdavčena, če presega 100% povprečne mesečne plače v Sloveniji na dan izplačila.