Inšpektorat za delo delodajalce opozarja, da se bliža rok za izplačilo regresa za letni dopust. Tega morajo izplačati najpozneje do 1. julija, in sicer v višini najmanj 1253,90 evra. Inšpektorji bodo izvajali usmerjeno akcijo nadzora izplačevanja regresa, pod drobnogledom bodo zlasti tisti delodajalci, ki so v preteklosti že kršili predpise.

Izplačilo regresa za letni dopust je zakonska obveznost delodajalca, hkrati pa je tudi ključen dejavnik pri zagotavljanju počitka in obnavljanja psihofizičnih sposobnosti delavcev, so v današnjem sporočilu izpostavili na inšpektoratu.

Delodajalec je po zakonu dolžan izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače, če je delavec zaposlen vse leto in ima pravico do celotnega letnega dopusta. Letos morajo tako delavcem izplačati najmanj 1253,90 evra. Če delavec ni zaposlen vse leto, je upravičen do sorazmernega dela regresa. Pravico do regresa za letni dopust imajo tudi delavci, ki delajo s krajšim delovnim časom, vendar se ta sorazmerno prilagodi delovnemu času, določenem v pogodbi o zaposlitvi.

Kdo spada v izjeme?

Kot so še pojasnili na inšpektoratu, se lahko regres za letni dopust izjemoma izplača tudi po 1. juliju, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Takšna izjema velja, če delodajalca pesti nelikvidnost, vendar le, če delodajalcu to omogoča kolektivna pogodba na ravni dejavnosti.

Inšpektorji v akcijo

Inšpektorji bodo izvajali akcijo nadzora glede izplačevanja regresa, pri čemer bo nadzor prednostno usmerjen k tistim, ki so v preteklosti že kršili določbe predpisov glede plačila za delo in zaposlujejo večje število delavcev. Pri nadzorih bodo ponovno sodelovali s finančno upravo.

Delodajalcu ob morebitnem neizplačilu regresa grozi kazen v višini od 3000 do 20.000 evrov. Manjšim delodajalcem, ki zaposlujejo deset ali manj delavcev, pa se lahko izreče kazen v višini od 1500 do 8000 evrov. Odgovorni osebi delodajalca pravne osebe ter odgovorni osebi v državnem organu ali lokalni skupnosti pa grozi kazen v višini od 450 do 2000 evrov.

Kot so dodali, lahko neizplačilo regresa za letni dopust za delodajalca pomeni tudi negativne posledice pri uveljavljanju drugih pravic.

Kršitve na področju plačila za delo so sicer v zadnjih letih med kršitvami, ki jih inšpektorat za delo najpogosteje ugotavlja pri nadzorih na področju delovnih razmerij v zasebnem sektorju. V ta sklop sodijo kršitve glede plačila za delo, glede izplačila regresa za letni dopust in povračil stroškov v zvezi z delom ter kršitve glede minimalne plače.

Lani ugotovili 2926 kršitev

Inšpektorji so lani ugotovili 2926 tovrstnih kršitev, kar je sicer manj kot v preteklem letu, ko so jih ugotovili 3416, še vedno pa predstavljajo več kot 45 odstotkov ugotovljenih kršitev. Med vsemi kršitvami glede plačila za delo so lani najbolj izstopale prav kršitve glede regresa za letni dopust. Inšpektorji so jih ugotovili 1432.

Samo v okviru lanske akcije usmerjenega nadzora glede izplačevanja regresa so inšpektorji opravili 851 inšpekcijskih pregledov in pri tem ugotovili 437 kršitev.

STA