Prvi paket izračunov je nekaj več kot 960.000 zavezancem odposlala zadnji dan marca in tisti, ki so lani med letom državi plačali preveč dohodnine, bodo najpozneje danes preplačilo prejeli vrnjeno na svoje bančne račune.

V prvem svežnju so običajno predvsem tisti zavezanci, ki ne uveljavljajo vzdrževanih družinskih članov, ne dosegajo dohodkov iz dejavnosti ali nimajo katastrskega dohodka. V drugem svežnju sledijo še vsi preostali.

Letos je v prvem svežnju informativne izračune dohodnine prejelo 961.322 zavezancev, od tega 66.626 s skupaj 29,5 milijona evrov doplačili, 543.039 pa s skupaj 93,9 milijona evrov vračili. Rok za plačilo premalo plačane dohodnine je 2. junij, preveč plačana dohodnina pa bo zavezancem nakazana najpozneje do danes. Preostalih 351.657 zavezancev nima niti vračila niti doplačila dohodnine.

Izračuna pa ne pošljejo tistim zavezancem, za katere Furs od izplačevalcev dohodkov ne prejme podatkov o obračunu dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in to najpozneje do 31. julija.