Podjetje Simpex Kranj je iz prodaje odpoklicalo izdelek zdrobovi žličniki, 1 kg, proizvajalca Moravka Pro, ki je namenjen obratom za pripravo hrane. Izdelek je odpoklicalo, ker je kupec v enem od pakiranj izdelka našel tujek - žebelj.

Lot izdelka je L190124A, rok uporabe pa 19. januar 2025.