Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru uradnega nadzora v notranjem prometu odvzela vzorec marelic. Ugotovljena je bila prisotnost pesticida imidakloprida. Vzorec je bil ocenjen kot varen.

OPIS IZDELKA (TIP/OZNAKA): Marelice, sorta Flopria, 1 kg. LOT: L2407

DOBAVITELJ:Expo Eurofrut s.l.

DISTRIBUTER: Hofer trgovina d.o.o.

VRSTA TVEGANJA: Kemična tveganja

DRŽAVA POREKLA: Španija

Zaradi presežene mejne vrednosti pesticida imidakloprid je bil sprožen umik. Na UVHVVR ocenjujejo, da je živilo varno. Potrošniki ga lahko ne glede na to vrnejo na mesto nakupa.