Da je bila njegova predstavitev ustrezna, je glasovalo 9 poslancev, 5 pa jih je bilo proti. Na zaslišanju je dejal, da zanj ni dileme, ali vojsko imamo ali ne. “Pogovarjamo se lahko samo o tem, kakšna in kako opremljena naj bo,” je dejal. Sam bi jo sicer vrnil h konceptu teritorialne obrambe. Pristojnosti napotovanja pripadnikov v tujino pa bi prenesel na DZ.

Koalicijska pogodba med prioritete postavlja posodobitev koncepta

Koalicijska pogodba bodoče vlade med prioritete postavlja posodobitev koncepta obrambne politike, zato namerava Šarec, ki je kandidat iz kvote največje koalicijske stranke Gibanje Svoboda, če bo imenovan za ministra, revidirati nekatere ključne dokumente, ki izhajajo iz zastarelih ali neustreznih izhodišč.

Izpostavil je novo tehnološko naravo vojne – konkretno taktiko bojevanja s pojavom dronov, pametnih samovodenih streliv, modernih taktičnih raketnih sistemov za protioklepni boj in protiletalsko obrambo.

Na strateški ravni se tako poraja vprašanje, kako prihajajoče skupne evropske obrambne zmogljivosti ustrezno umestiti v okvir nacionalnega obrambnega koncepta. Na področju nabav vidi izziv, kako v nastajajoče projekte v okviru EU vključiti slovensko obrambno industrijo, predvsem na točki raziskav in razvoja. Samo “tako bomo lahko dejansko v Sloveniji razvijali konkurenčno in uspešno obrambno industrijo ter zagotavljali sodobna delovna mesta in posredno in neposredno povrnitev sredstev, vloženih v obrambni sistem,” je dejal.

Iskali bodo sredstva za brezpilotne letalnike

Znotraj zveze Nato želi odpreti razpravo o ciljnih zmogljivostih in oceniti, ali je koncept izgradnje srednje bataljonske skupine ter izvidniškega bataljona pravilna smer. Doma nas medtem čaka razprava in odločitev, kako finančna sredstva nameniti brezpilotnim letalnikom, lahkim protioklepnim in protiletalskim sistemom, raziskavam in visokotehnološki produkciji. Šarec bi ob tem gradil na tradiciji teritorialne obrambe kot načina delovanja, na lahkih mobilnih enotah in na pokrivanju prostora.

To je težko doseči z zelo težkimi in dragimi oklepniki 8×8. Tudi zato je treba natančno pregledati podpisano pogodbo za oklepnike Boxer ter opraviti revizijo vseh do sedaj sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme in ustaviti vse postopke do zaključka revizije,” je napovedal Šarec.

Za potrebe mirovnih operacij in misij bi opravil razmislek glede začasnega najema zaščitnih vozil, ki so odporna na mine in zasede.

Pri nakupu opreme bo Šarec dal prednost opremi, ki zagotavlja dvojno uporabnost – za osnovno obrambno poslanstvo in ob tem za zaščito in reševanje. Ena od njegovih prioritet bo, da vojska poveča in posodobi floto helikopterjev, ki delujejo tudi pri nalogah zaščite in reševanja.

Napovedal je spremembo in nadgradnjo resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja SV do leta 2035, novelirati želi tudi zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v SV v letih 2021-2026. Spremenil bi tudi srednjeročni obrambni program do leta 2026, ki ga je nedavno sprejela odhajajoča vlada. Nahajamo se na točki, ko se bo treba odločiti, ali gremo v sistemsko prenovo zakonodaje, je še dejal.

Največji izziv pomanjkanje kadra

Največji izziv pa Šarec vidi v pomanjkanju vojaškega kadra, saj se povečuje povprečna starost zaposlenih v obrambnem sistemu. Kot rešitev je ponudil možnost, da bi mladim do 35 let brez srednješolske izobrazbe omogočili vstop v SV “z začasnim spregledom izobrazbenega pogoja”. Hkrati pa bi jim omogočili izobraževanje, da bi v petih letih služenja v vojski lahko pridobili ustrezno izobrazbo.

Glede višine obrambnih izdatkov pa je napovedal, da bodo skupaj s predsednikom vlade in finančnim ministrom po pregledu stanja opravili razrez in sprejeli odločitev o tem. “Morda bi bil čas, da Slovenija ni več na repu držav članic. Dajem pa tukaj jasno zavezo, da se ne bom samo zavzemal za denar, ampak se bom predvsem zavzemal za to, da se bo razpoložljivi denar porabil za prave stvari,” je dejal Šarec.