Zavarovalna skupina Sava je v prvem letošnjem četrtletju povečala obseg poslovanja za 18,4 odstotka na 307,8 milijona evrov, k čemur je največ prispevala rast kosmatih premij tako pri premoženjskih kot tudi življenjskih zavarovanjih. Čisti dobiček je bil s 29,8 milijona evrov višji za 48,3 odstotka.

Kaj je vplivalo na rast?

Obseg kosmate premije skupine, ki je poleg na slovenskem trgu z odvisnimi družbami prisotna še na Hrvaškem, v Srbiji, Severni Makedoniji, Črni gori in na Kosovu, se je v prvem četrtletju povečal za 18,3 odstotka na 301 milijon evrov. Rast kosmatih premij pri premoženjskih zavarovanjih je v EU znašala 17,9 odstotka, zunaj unije pa 18 odstotkov. Pri življenjskih zavarovanjih pa je bila rast 23,1- oz. 12,3-odstotna, izhaja iz poslovnih rezultatov, ki jih je Sava objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Visoko rast so dosegli tudi na odseku pozavarovanja, in sicer 15,8-odstotno. "Rast je bila dosežena s cenovnimi prilagoditvami, pa tudi z nadaljnjo stabilno rastjo števila prodanih zavarovanj. Zelo uspešno je posloval tudi odsek pokojnine in upravljanje premoženja, kjer je bila dosežena 18,7-odstotna rast prihodkov," so izpostavili v Savi.

Posledica izrazito ugodnega škodnega dogajanja

Rast čistega dobička je bila poleg večjih zavarovalnih prihodkov tudi posledica izrazito ugodnega škodnega dogajanja v odsekih pozavarovanje in premoženje, kjer ni bilo večjih škod ali naravnih nesreč, ki so del običajnega škodnega dogajanja vsako leto in jih skupina zato tudi vgradi v svoj letni načrt poslovanja, so pojasnili. Odhodki za škode so tako ostali približno na enaki ravni kot v primerljivem obdobju lani, kombinirani količnik pa je znašal ugodnih 83,8 odstotka. Kot so zapisali v Savi, ni pričakovati, da bi do konca leta ostal na tako ugodni ravni.

"Kljub izredno ugodnemu prvemu četrtletju skupina ostaja izpostavljena večjim škodam in večji škodni pogostosti, pa tudi nestanovitnosti finančnih trgov, kar lahko vse vpliva na razvoj rezultatov poslovanja skupine v nadaljevanju leta," so dodali v poslovnem poročilu.

STA