Včeraj je Vlada RS ukazala potrebno razkuževanje stanovanjskih blokov za zajezitev covid-19. Vse lepo in prav, toda kdo bo to plačal? Upravljavec zagotovo ne. Končni plačniki storitev bodo etažni lastniki. A koliko več se nam bo poznalo pri mesečnih položnicah našega upravljavca?

37. člen Uradnega lista: “Upravniki večstanovanjskih stavb morajo poskrbeti, da se najmanj dvakrat dnevno organizira razkuževanje opreme v skupnih prostorih v in ob večstanovanjskih stavbah. Razkuževanje iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da razkuževanje opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa razkuževanje opravi eden od etažnih lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba. Pogostost razkuževanja je v posamezni večstanovanjski stavbi odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi.

Pri Uprastanu priznavajo, da je ta ukrep med upravniki povzročil nemalo težav, saj se Vlada ni ustrezno posvetovala vsaj z Združenjem upravnikov nepremičnin. Upravnik za izvajanje storitev navadno pooblasti tretjo osebo (izbrano iz strani etažnih lastnikov), saj noben upravnik ne more imeti zaposlene tako hišnike, čistilke, fasaderje, kleparje, itd. “Prav tako noben upravnik nima razkužil, zaščitnih mask in oblek na zalogi, da bi lahko te naloge izvajal. Dobavni roki so dolgi, količine omejene, cene omenjenih artiklov pa visoke.”

Etažni lastniki se lahko sami odločijo za režim razkuževanja

Kot dodajajo, so še isti dan dodatno namestili obvestila in podrobno opisali ukrepe države o razkuževanju. Splošna navodila so etažnim lastnikom izobesili še pred pričetkom karantene. Vsem čistilnim servisom, ki redno opravljajo storitve, so naročili dvakrat dnevno razkuževanje z za to primernim sredstvom. Za manjše stavbe, kjer takšnih storitev nimajo, so osebno poklicali in jim ponudili možnost zunanjega čistilnega servisa ali nabavo razkužil in zaščitne opreme. Četudi se etažni lastniki odločijo za lasten režim razkuževanja, bo do časa dobave razkužil naloge prevzel zunanji čistilni servis.

Plačevali bomo kar 40 evrov več

“Povpraševanje smo še isti dan poslali vsem večjim dobaviteljem, vendar so pri vseh podobne težave. Nekateri prioritetno zalagajo bolnice, zdravstvene ustanove,… in sploh ne ponujajo možnosti nabave. Ostali imajo omejene količine oz. daljše dobavne roke (cca do enega tedna) ter relativno visoko ceno,” pojasnjujejo na Uprastanu.

Po njihovih grobih ocenah stane eno razkužilo približno 12 evrov, kar zadostuje za en obisk stavbe z približno 20-30 enotami. Če vzamemo minimalno postavko izvajalca v znesku 5 evrov (čeprav je tudi to tvegano delo) ter dodamo potne stroške približno 2 evrov na kilometer, pridemo na ceno 20 evrov na enkratno razkuževanje. Dodajte dvakrat na dan ter 30 dni v povprečju na mesec in dobimo 1.200 evrov na stavbo oz. pavšalno 40 evrov na stanovanje.

“Govorimo o strošku, ki lahko znatno obremeni posamezne etažne lastnike. Upoštevajte prosim, da vsi ne prejemajo 100-odstotne plače ali so celo izgubili službe v tej krizi. Vsekakor pričakujemo neko nadomestilo s strani države, ki je ta ukrep predpisala,” še dodajajo.

Pri Staninvestu brez komentarja glede cen

Pri Staninvestu cen, ki bodo po žepu udarile uporabnike, niso želeli komentirati.

Zapisali so, da so k izpolnjevanju zahtev iz Odloka začeli nemudoma. Vse izvajalce čiščenja so obvestili, da je takoj potrebno pričeti z razkuževanjem in delo opravljati vse do preklica. Navodila so prejeli tudi vsi operativni upravniki, predstavniki etažnih lastnikov in drugi deležniki pri izvajanju omenjenega Odloka. Na vsa dvigala bodo nameščena zahtevana navodila za uporabo.

S Tamstana so odgovorili, da njihove družbe (Tamstan, SZ Maribor, Tvoj Dom Lenart) razkuževanja ne bodo opravljale same, saj za to nimajo na razpolago dovolj kadra. Razkuževanje se bo in se organizira preko zunanjih izvajalcev, v nekaterih stavbah pa so sprejeli odločitev, da bo razkuževanje prevzel eden od etažnih lastnikov. Za slednje skušajo zagotoviti razkužila in zaščitna sredstva.

“Soočamo se s pomanjkanjem oziroma nedostopnostjo razkužil in zaščitnih sredstev, predvsem mask, še posebej s certifikatom. Cene storitev razkuževanja s strani izvajalcev še niso določene, so zgolj približne. Eni izvajalci bodo ceno določali po številu ur, večina pa po obisku . Prav tako niso še znani kriteriji velikosti stavb. Ko bomo prejeli uradne cene, bomo lahko izračunali tudi koliko bo znašal strošek za posameznega etažnega lastnika,” pojasnjujejo.

Stanovalci ogorčeni, izvajalcem razkuževanja onemogočajo vstop

Ob tem dodajajo, da ostaja še kar veliko vprašanj in dilem, na katere bo potrebno dobiti odgovore, in sicer na kakšen način naj upravniki in drugi izvajalci pridejo do zaščitnih in razkužilnih sredstev in na kakšen način ter s katerimi sredstvi se čiščenje izvede. Te odgovore od upravnikov terjajo tako izvajalci storitev kot etažni lastniki.

“Je pa že prišlo do primerov, ko etažni lastniki izvajalcem razkuževanja niso dovolili vstopa. Prav tako se soočamo z množičnimi telefonskimi klici, nesprejemanjem in nerazumevanjem odloka, pa tudi vprašanji kdo bo to vse plačal…”