Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sporoča, da je bila visoko patogena aviarna influenca potrjena pri novi vrsti prostoživečih ptic. Pri poginjenem žerjavu, pobranem na Cerkniškem jezeru, je bila danes, 21. novembra, potrjena visoko patogena aviarna influenca podtipa H5N1. To je na tem območju deveti primer pri prostoživečih pticah v letošnjem letu.

Bolezen se lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in preko živali, ki pridejo v stik

O primerih HPAI pri prostoživečih pticah in perutnini poročajo iz večine držav EU, bolezen je prisotna tudi v sosednjih državah. Včeraj je izbruh prijavila Hrvaška, in sicer pri puranih v Brodsko-posavski županiji.

Ker se bolezen lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in preko živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, UVHVVR prosi sprehajalce, da se izogibajo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice in jih ne krmijo. V primeru, da opazijo poginjene vodne ptice, pa se jih naj ne dotikajo, pokličejo naj številko 112.

Ob tem UVHVVR opozarja rejce perutnine, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe za preprečevanje vnosa bolezni v reje.