Nacionalni veterinarski inštitut je UVHVVR obvestil o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco H5N1 pri poginjenem labodu grbcu, najdenem na območju gramoznice Lakoš v občini Lendava. Na tej lokaciji je bila bolezen že ugotovljena v preteklih letih. Za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino ostajajo v veljavi priporočila za celotno Slovenijo, ki jih je sprejelo Državno središče za nadzor bolezni in so dostopna na spletni strani UVHVVR, razen za območja občin Ptuj, Markovci, Hajdina, Cirkulane in Videm pri Ptuju, kjer velja prepoved reje perutnine na prostem.

Zelo pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni

Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjša škoda, ki jo pojav bolezni povzroči.

Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo, da v primeru, ko opazijo katerega od naslednjih znakov, o tem takoj obvestijo svojega veterinarja:

- zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 %,

- padec nesnosti za več kot 5 %, ki traja že več kot dva dni,

- povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega,

- pojav kliničnih znakov (ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oziroma neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno ali belo obarvani iztrebki,

- lahko se pojavijo tudi živčne motnje (tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti).

Ker se bolezen lahko prenaša tudi preko kontaminirane obutve in preko živali, ki pridejo v stik s poginjenimi pticami ali njihovimi izločki, UVHVVR sprehajalce poziva, naj se izogibajo vodnim površinam, na katerih se nahajajo vodne ptice, in jih ne krmijo. Če opazijo poginjene vodne ptice, naj pokličejo številko 112. Informacije o bolezni so dostopne na spletni strani UVHVVR.