To so prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, upravičenci do otroškega dodatka, upravičenci do dodatka za veliko družino in rejniki.

Nekateri solidarnostni dodatek že prejeli

Izplačilo solidarnostnega dodatka določa zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ki ga je DZ sprejel februarja. Upokojencem in prejemnikom nadomestila za invalidnost ga je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal v torek, uživalcem poklicnih pokojnin pa Kapitalska družba že minuli petek.

Danes bo dodatek izplačalo še ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prejeli ga bodo prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka za december lani, upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda za december lani, upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in rejniki, ki so imeli decembra lani sklenjeno vsaj eno rejniško pogodbo. Družine s štirimi ali več otroki bodo prejele še dodatnih 50 evrov.

Skupaj bo solidarnostni dodatek na podlagi zakona, ki je med drugim uvedel še začasno, trimesečno oprostitev plačevanja prispevkov in omrežnin za vsa gospodinjstva, izplačan približno 710.000 prebivalcem. Potrebnih približno 108 milijonov evrov se je zagotovilo iz sklada za podnebne spremembe.

STA