Upokojencem in prejemnikom invalidskih nadomestil, ki so decembra lani prejemali do največ 1000 evrov pokojnine oz. nadomestila, bo zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje danes izplačal solidarnostni dodatek za odpravo posledic energetske revščine. Dodatek bo izplačan v višini 150 evrov.

Kdo vse je upravičen?

Solidarnostni dodatek prinaša zakon o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ga bo danes izplačal upokojencem, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine. Prejeli ga bodo tudi upravičenci do invalidskih nadomestil, če nadomestilo, ki ga je uživalec prejel decembra lani, ni presegalo 1000 evrov.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ga bo danes izplačal upokojencem, ki so imeli decembra največ 1000 evrov pokojnine.

V primeru, da je bila pravica do pokojnine ali nadomestila iz invalidskega zavarovanja priznana 1. januarja 2022 ali kasneje, oseba ni upravičena do tega dodatka.

Znesek izplačanega solidarnostnega dodatka za odpravo energetske revščine se ne bo upošteval v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči, ne bo podlaga za rubež na podlagi sklepov o izvršbi in ne bo podlaga za obračun dohodnine ter prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

O dodatku boste obveščeni

Vsi prejemniki solidarnostnega dodatka za odpravo energetske revščine bodo s strani zavoda prejeli tudi obvestilo o nakazilu prejemkov.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičeni tudi prejemniki denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, upravičenci do otroškega dodatka od prvega do vključno šestega dohodkovnega razreda, upravičenci do dodatka za veliko družino za leto 2021 in rejniki. Tem bo dodatek izplačalo ministrstvo za delo, in sicer v četrtek.

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov je ob tem uživalcem poklicnih pokojnin s stalnim prebivališčem v Sloveniji, katerih prejemek je za mesec december lani znašal 1000 evrov ali manj, Kapitalska družba že izplačala minuli petek.

STA