Prenova glavne bolnišnične stavbe UKC Ljubljana je zaradi prihajajoče izvedbe protipotresne sanacije začasno ustavljena, danes poroča Dnevnik. Ministrstvo za zdravje je izvajalcu gradbenih del po tistem, ko protipotresne sanacije sprva ni predvidevalo, v torek sporočilo, naj ustavi dela, ker so si na ministrstvu premislili.

Država želi izvesti protipotresno sanacijo objekta

Po poročanju Dnevnika je direktor GH Holdinga Blaž Miklavčič v torek prejel dopis družbe DRI upravljanje investicij, ki se nanaša na potek prenove in sanacije glavne stavbe Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Miklavčič je za časnik povedal, da so dobili navodilo, da ustavijo gradbena dela, saj želi naročnik, torej država, izvesti protipotresno sanacijo objekta.

Glavna stavba, ki je bila zgrajena leta 1974, je po navedbah UKC Ljubljana takrat že upoštevala potresne standarde, a so se standardi z leti posodabljali, "zato je v izdelani projektni nalogi določeno, da je treba pri posegih v konstrukcijo upoštevati izboljšanje konstrukcije objekta".

Miklavčič je za Dnevnik povedal, da so strokovnjaki med projektiranjem obnove s seizmološkim modelom obstoječe statične strukture sicer ugotovili, da je objekt v obstoječem stanju relativno potresno nevaren, s čimer so naročnika seznanili že lani.

DRI je najprej potrdil izvedbo protipotresne sanacije, a so si v Uradi za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu premislili in januarja poslali navodilo, da naj izvajalec nadaljuje dela po obstoječem elaboratu, brez protipotresne sanacije. Po navedbah vršilca dolžnosti direktorja urada Tomaža Pliberška se za protipotresno sanacijo niso odločili, ker bi morali pridobiti novo gradbeno dovoljenje in izvesti javno naročilo.

Ustavitev prenove utegne povzročiti večmesečno zamudo

Direktor GH Holdinga Miklavčič sicer trdi, da na uradu od oktobra vedo, da novega ali dodatnega gradbenega dovoljenja ne potrebujejo. Po Miklavčičevih besedah utegne odločitev o ustavitvi prenove povzročiti večmesečno zamudo, saj bi dela teoretično nadaljevali šele julija ali avgusta. Takrat bi morali začeti s podiranjem določenih obnovljenih predelov, da bi lahko postavili ojačitve. Strošek dodatnih del znaša vsaj milijon evrov, dokončanje projekta pa bi se zamaknilo za najmanj šest mesecev.

Na ministrstvu za zdravje so za Dnevnik pojasnili, da si na "Uradu za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu prizadevajo za iskanje primerne rešitve na področju potresne varnosti objekta Hospital UKC Ljubljana" in da so že v lanskem letu "zaprosili Inženirsko zbornico Slovenije za strokovno mnenje glede protipotresne varnosti objekta in začeli pogovore z Zavodom za gradbeništvo Slovenije".

Po poročanju Dnevnika je bila zaradi neizvajanja protipotresne sanacije na Nacionalni preiskovalni urad že vloženo anonimno naznanilo o sumu storitve kaznivih dejanj povzročitve splošne nevarnosti, povzročitve nevarnosti pri gradbeni dejavnosti, oškodovanje javnih sredstev in nevestno delo v službi.