Vlada je pripravila osnutek petega paketa protikoronskih ukrepov. V njem naj bi med drugim predlagala dodatek za delo zaposlenih, ki so v neposrednem stiku z obolelimi s covidom-19, nadomestilo za starše mlajših otrok v karanteni, podaljšanje čakanja na delo za določene panoge ter ponovno izplačilo temeljnega dohodka prizadetim samozaposlenim.

Na področju zdravstva naj bi se vlada v petem zakonu, namenjenem omilitvi in odpravi posledic covida-19 na področjih zdravstva, dela, socialnega varstva in gospodarstva, odločila skrajšati čakalne vrste za nekatere vrste posameznih storitev z nacionalnim razpisom, za katerega naj bi zagotovili sredstva iz slovenskega ali evropskega proračuna ali prek Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Načrtovan naj bi bil tudi dodatek za delo zdravstvenih in socialnih delavcev, ki delajo neposredno s covid-19 pacienti oz. v rdečih conah. Ta naj bi znašal 50 odstotkov bruto osnovne urne postavke.

Načrtovan naj bi bil tudi dodatek za delo zdravstvenih in socialnih delavcev, ki delajo neposredno s covid-19 pacienti oz. v rdečih conah. Ta naj bi znašal 50 odstotkov bruto osnovne urne postavke.

Vlada naj bi tudi sofinancirala vzpostavitev enomesečne zaloge osebne varovalne opreme javnim zdravstvenim zavodom ter jim sofinancirala nakup medicinske opreme. Javnim zdravstvenim zavodom, ki zaradi zdravljenja pacientov s covidom-19 niso mogli izvajati pogodbenih obveznosti z zavodom za zdravstveno zavarovanje, pa naj bi se iz proračuna zagotovilo povračilo sredstev v višini 80 odstotkov razlike med polno vrednostjo mesečnega dogovorjenega pogodbenega programa za leto 2019 in realizirano vrednostjo programa v letu 2020.

Tudi v socialnih zavodih naj bi vlada sofinancirala zagotavljanje zaščitne opreme, z zakonom pa naj bi uredila tudi možnost začasne razporeditve kadrov med izvajalci.

Vlada naj bi predlagala tudi nadomestilo za starše otrok do 5. razreda, ki jim je odrejena karantena oz. ne morejo v vrtec ali šolo, in sicer v višini 80 odstotkov osnove.

Med predlaganimi ukrepi je tudi podaljšanje ukrepa čakanja na delo za določene panoge do konca leta. Gre za delodajalce s področja turizma, sejmov, industrije dogodkov, pa tudi za avtobusne prevoznike, ki jim bodo prihodki letos glede na lani upadli za več kot 30 odstotkov.

Pomoč samozaposlenim

Vlada naj bi bila tudi pripravljena znova zagotoviti mesečni temeljni dohodek samozaposlenim, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu; natančneje naj bi šlo za 40-odstotni upad prihodkov v letošnjem glede na lansko leto. Tem samozaposlenim naj bi za mesece od oktobra do decembra zagotavljala po 700 evrov in jih oprostila plačila prispevkov. V primeru karantene naj bi država samozaposlenim delno povrnila izgubljeni dohodek v višini 350 evrov.

Na osnutek naj bi svoje pripombe že dali predstavniki delodajalcev, z njimi so, sodeč po današnjem sporočilu za javnost, zadovoljni tudi v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS). “Zadovoljni smo, da je vlada našim pobudam prisluhnila in bo poskrbela tudi za najranljivejše skupine v gospodarstvu. Narediti moramo vse, da si slovensko gospodarstvo čim prej opomore in da ohranimo delovna mesta. Ta trenutek je zato podpora vlade še toliko bolj pomembna,” je zapisal predsednik OZS Branko Meh.

So pa v zbornici opozorili še na nekatere njihove predloge, ki jih vlada očitno ne namerava uslišati. Tako so denimo predlagali, da bi v letu 2021 minimalna plača znašala 940,58 evra.

STA