Tako kot že njen predhodnik Borut Pahor, ki se je tudi pritožil, da s 3000 evri težko preživi mesec, je s svojo plačo, kot kaže, nezadovoljna tudi aktualna predsednica Nataša Pirc Musar. Portal 24 ur namreč poroča, da v njenem uradu menijo, da bi ji morali pripadati določeni dodatki, ki jih kot funkcionarka nima. Poudarjajo še, da predsednica republike in funkcionarji v njenem uradu svoje “delo” opravijo prek vseh časovnih zakonskih maksimumov, ki jih za varstvo delavcev določa Zakon o delovnih razmerjih. “In za to ne dobijo dodatnega plačila ali nadomestila.”

Pismo finančnemu ministru

V uredništvu 24 ur so namreč pridobili dopis, ki ga je predstojnik urada predsednice republike Uroš Krek konec novembra naslovil na ministra za finance Klemna Boštjančiča, ki je takrat opravljal delo ministra za javno upravo. V njem se sprašuje “o resnični ustavni skladnosti drugega odstavka 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju”, ki nalaga, da funkcionarjem – torej tudi Nataši Pirc Musar – ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo.

Kot je še med drugim zapisal Krek, so v uradu predsednice prepričani, da gre pri pravici do dodatkov kot enega izmed sestavnih delov plače za neupravičeno in neustavno neenak položaj predsednice republike in funkcionarjev v Uradu v primerjavi z javnimi uslužbenci, pa tudi s funkcionarji sodne veje oblasti.

Predsednica republike spada v 65. plačni razred, torej drugi najvišji. Ob tem znaša njena osnovna bruto plača 5663,42 evra. Njen mož, Aleš Musar, prejema mesečno nadomestilo za kritje stroškov zaradi obveznosti, ki znaša 15 odstotkov plače predsednika države.