Policija je zaznala kroženje elektronskega sporočila, ki prejemnika opozarja na njegove kršitve v povezavi s pornografijo. Na dopisu sta omenjena Europol in slovenska policija, kot podpisnik pa je lažno naveden generalni direktor policije. V elektronskem sporočilu pošiljatelj od prejemnika želi povratno informacijo.

Gre za lažno sporočilo, ki s slovensko policijo in Europolom nima nobene povezave. Po vsej verjetnosti je bilo sporočilo poslano na večje število naslovnikov z namenom vzpostavitve kontakta in v nadaljevanju izsiljevanja.

“V policiji pogosto opozarjamo, da so tovrstna izsiljevanja v zadnjem obdobju zelo pogosta, storilci pa z elektronskimi sporočili ter zlorabo imen in simbolov javnih institucij, kot je to tudi v tem primeru, naslavljajo širši spekter naslovnikov,” so še dodali. Če ste prejeli takšno elektronsko sporočilo, predlagajo, da ga obravnavate kot vsako drugo neželeno pošto, se nanj ne odzivate oziroma ga izbrišete iz elektronskega predala.