Med bližnjimi velikonočnimi prazniki evropski plačilni sistem Target 2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v Sloveniji ter v ostalih državah območja evra ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. A pozor, to bo veljalo tudi v petek, 29. marca, ko je v Sloveniji še običajen delovni dan. Zaprta bo tudi Ljubljanska borza.

Vključen tudi petek, ki pri nas ni prazničen

V petek, 29. marca, ko bo v večini držav EU že praznični dan, bo v Sloveniji možna le obdelava internih plačil v okviru posamezne poslovne banke oz. hranilnice. Na velikonočni ponedeljek, 1. aprila, pa bo praznik tudi v Sloveniji, zato bodo za izvajanje plačilnih storitev veljali praznični urniki.

Uprava RS za javna plačila v petek, 29. marca, ne bo izvajala plačilnih storitev za proračunske uporabnike in storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam, so sporočili iz uprave.

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo 29. marca, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri finančni upravi 29. marca, pravočasno poravnana, če je plačana 28. marca, so opozorili na finančni upravi.

Izvrševanje takojšnjih plačil bo ves ta čas potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, brezplačno in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, ki so odprti pri bankah in hranilnicah v Sloveniji, so sporočili iz Združenja bank Slovenije.

Plačilni promet bo v polnem obsegu znova stekel v torek, 2. aprila. Takrat se bo v skladu z borznim urnikom znova trgovalo tudi na Ljubljanski borzi, poroča STA.