Ministrstvo za javno upravo prenavlja portal javnih naročil. Zaradi obsežne nadgradnje in prenosa novih obrazcev za objavo javnih naročil v produkcijsko okolje portal javnih naročil v petek ne bo deloval, v soboto in nedeljo pa bo portal deloval omejeno, je objavljeno na spletni strani ministrstva.

Slovenija mora v skladu z izvedbeno uredbo Evropske komisije z dne 23. septembra 2019 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi izvedbene uredbe EU (e-obrazci) zagotoviti implementacijo spremenjenih obvestil o naročilih, ki se objavljajo na portalu javnih naročil in v uradnem listu Evropske unije. Novi obrazci bodo na ravni EU pomembno prispevali k boljši preglednosti in primerljivosti podatkov o javnih naročilih, je še navedeno na spletni strani.