Povprečna plača za februar je v bruto znesku znašala 2279,52 evra in je bila od plače za mesec prej nominalno nižja za 1,7 odstotka, realno pa za 2,5 odstotka. Povprečna neto plača je znašala 1449,19 evra in je bila od plače za januar nominalno nižja za 1,9 odstotka, realno pa za 2,7 odstotka, so sporočili iz statističnega urada.

Nižje od januarja, ampak višje od lanskega februarja

V primerjavi s plačo za lanski februar je bila povprečna bruto plača v drugem mesecu leta 2024 višja - nominalno za 6,9 odstotka, realno pa za 3,4 odstotka. Neto plača je medtem v pozitivni smeri odstopala za 4,1 oz. 0,7 odstotka. V javnem sektorju se je povprečna bruto plača na mesečni ravni znižala za 3,2 odstotka na 2506,40 evra, v zasebnem sektorju pa za 0,8 odstotka na 2178,23 evra.

Povprečna neto plača je februarja v javnem sektorju znašala 1591,69 evra oz. 2,9 odstotka manj kot januarja, v zasebnem sektorju pa 1385,58 evra oz. 1,3 odstotka manj.

Najvišja je bila povprečna bruto plača tudi februarja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro (3191,55 evra) ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (3191,12 evra). Najnižja je bila v gostinstvu, in sicer je znašala 1655,59 evra.

V mesecu dni se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v rudarstvu (za 3,1 odstotka), najbolj znižala pa v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 5,1 odstotka), poroča STA.