Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) obvešča rejce perutnine in ptic v ujetništvu, da se je pri labodih grbcih v Sloveniji ponovno pojavila visoko patogena ptičja gripa (aviarna influenca).

Danes je Nacionalni veterinarski inštitut obvestil UVHVVR o pozitivnih rezultatih preiskav na visoko patogeno aviarno influenco H5N1 pri štirih labodih grbcih v občini Apače, zato je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) za zmanjšanje tveganja za prenos virusa s prostoživečih ptic na perutnino sprejelo naslednja priporočila za celotno Slovenijo.

Ta priporočila je treba upoštevati

Gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem se izvaja tako, da so živali zavarovane pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezen način ali, da se v primeru, ko to ni mogoče, oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje divjih ptic in s tem preprečuje njihov stik s krmo ali vodo, ki sta namenjeni perutnini in pticam v ujetništvu.

Vodna zajetja na prostem, pri tistih vrstah perutnine, kjer je to potrebno zaradi dobrobiti živali se uporabljajo tako, da je preprečen dostop divjim vodnim pticam.

Pri oskrbi perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, se izvaja tako, da se voda obdela s postopki, ki zagotavljajo inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuhavanje, uporaba filtrov, UV razkuževanja ali kemijskih substanc, kot je klor).

Omejitev stikov nepooblaščenih oseb s perutnino in vstopa v prostore, kjer je nastanjena perutnina, ter upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni pri delu s perutnino (namestitev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok,…). Prav tako je pomembna omejitev dnevnega izpusta na najkrajši možni čas in upoštevanje priporočil iz prejšnjih točk za imetnike perutnine, ki pri tehnologiji reje uporabljajo izpuste za svoje živali;

Izvajanje biovarnostnih ukrepov ob lovu na mlakarice ter pri odlovu in označevanju prostoživečih vodnih ptic in izvajanje biovarnostnih ukrepov na prireditvah, sejmih oziroma razstavah perutnine in ptic v ujetništvu.

Zelo pomembno je zgodnje odkrivanje bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo škode, ki jih pojav bolezni povzroči.

UVHVVR poziva rejce perutnine in ptic v ujetništvu, da v primeru, da opazijo katerega od naslednjih znakov, o tem takoj obvestijo svojega veterinarja:

  • zmanjšana poraba krme in vode za več kot 20 %,
  • padec nesnosti za več kot 5 %, ki traja že več kot dva dni,
  • povišan dnevni pogin za več kot 3x od pričakovanega,
  • pojav kakršnih koli kliničnih znakov ali posmrtnih sprememb, ki kažejo na aviarno influenco.