Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor je danes ocenil, da je spremenjeni predlog za razpis posvetovalnega referenduma o zagotavljanju stabilne oskrbe z elektriko z Jekom 2 in drugimi nizkoogljičnimi viri primeren.

Predlagatelji referenduma - poslanci Svobode z izjemo Miroslava Gregoriča, SDS, NSi, SD, poslanca manjšin in nepovezana poslanka Mojca Šetinc Pašek - so v predlogu za razpis referenduma spremenili naslov odloka o razpisu referenduma. Tako zdaj se ta ne glasi več, da se razpiše referendum "o resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji", ampak da se razpiše referendum "o zagotavljanju stabilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo".

Spremenili so tudi predlagano referendumsko vprašanje. Po novem predlogu se bo glasilo, ali volivci podpirajo "izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilnost oskrbo z električno energijo".

Kako se bo glasilo referendomsko vprašanje?

Po prvotnem predlogu bi volivce vprašali, ali podpirajo "izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo, kot je predvideno v resoluciji o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije v Sloveniji".

Kot pojasnjujejo v gradivu, v referendumskem vprašanju ni potrebe po sklicevanju na resolucijo, novi predlog pa da bo pripomogel k jasneje izraženemu referendumskemu vprašanju.

Referendum bi naj bil 24. novembra

Zakonodajno-pravna služba DZ je opozorila, da morata biti po zakonu o referendumu in o ljudski iniciativi referendumsko vprašanje in bodoča vsebina odločitve DZ med seboj povezana. Zato je po mnenju službe referendumsko vprašanje, pri katerem bodoča vsebina odločitve DZ vsaj okvirno ni opredeljena, nejasno.

Zvonko Černač (SDS) je na seji v imenu predlagateljev povedal, da je sprememba referendumskega vprašanja plod usklajevanja. "Mislim, da je vprašanje jasno, nedvoumno, in da imamo v Sloveniji stroko, ki bo znala odgovoriti na vsa vprašanja, ki se bodo v pol leta zastavljala. Verjamem tudi, da bo okrog tega v tem času ogromno razprav, kar je dobrodošlo," je dejal.

Izrazil je upanje, da se bo soočilo čim več mnenj in da se bodo vprašanja, ki begajo javnost in tudi odbor DZ, razčistila.

Po Černačevih besedah je bilo dogovorjeno, da bo referendum 24. novembra.