Na zahtevo Mestne občine Maribor objavljamo popravek članka DNEVNA: Skoraj tisoč gospodinjstev brez pitne vode.

Na zahtevo Mestne občine Maribor objavljamo popravek članka DNEVNA: Skoraj tisoč gospodinjstev brez pitne vode.

Besedilo popravka:

Na Mestni občini Maribor smo začudeni zaradi navedb gospoda Rečnika, ki so povzeti v članku Skoraj tisoč gospodinjstev v Mariboru brez pitne vode avtorice Tee Tošić Golob in se nanašajo na izgradnjo vodovodnega omrežja Habakuk.

V proračunu za leto 2020 je namreč MO Maribor zagotovila finančna sredstva za izgradnjo prve faze vodovodnega omrežja Habakuk. Na pristojnem uradu za komunalo, promet in prostor so se takoj po potrditvi rebalansa proračuna, 22. februarja, 2020 začele aktivnosti v okviru omenjenega projekta: preverili smo ustreznost vse dokumentacije in ustreznost gradbenega dovoljenja. Podžupan dr. Samo Peter Medved je že 21. januarja 2020 sprejel občane Razvanja na omenjeno temo in pojasnil potek postopka izbire izvajalca izgradnje, redno je tekla tudi komunikacija med omenjenim uradom in zainteresiranimi občani. Ti so bili redno obveščani o poteku javnega postopka za izbiro izvajalca.

Še posebej ne drži navedba, da pogodba med MOM in izbranim izvajalcem še ni podpisana  in da uvedba v delo še ni bila izvedena. Izvajalec, podjetje Nigrad, je bil uveden v delo 22. oktobra 2020, zakoličba objekta se bo začela izvajati 27. oktobra, gradnja pa 2. novembra. Zato je navedba, da projekt že več mesecev »stoji«, daleč od resnice.

Ko govorimo o izgradnji druge faze vodovodnega omrežja Habakuk, pa lahko povemo, da je projekt v fazi pridobivanja služnosti na zasebnih zemljiščih, čez katera bo tekla trasa. Soočamo se s tem, da nekateri zasebniki ne želijo podati soglasij in služnosti za gradnjo na svojih parcelah, kar seveda pomeni, da se postopki izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja zavlečejo.

Na Mestni občini Maribor se zavedamo stisk in jeze ljudi in se strinjamo, da je popolnoma nesprejemljivo, da ljudje v 21. stoletju nimajo vodovoda. Zato poudarjamo, da se resnično trudimo, da bi postopke čim hitreje izvedli; seveda pa smo vezani na zakonske roke.

Odnosi z javnostmi

Mestna občina Maribor