Na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije RS objavljamo popravek članka z naslovom »Ali se KPK meša v kazenski pregon Ivana Galeta?«, ki je bil objavljen 24. 11. 2020.

Na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije RS objavljamo popravek članka z naslovom »Ali se KPK meša v kazenski pregon Ivana Galeta?«, ki je bil objavljen 24. 11. 2020.

Popravek prispevka »Ali se KPK meša v kazenski pregon Ivana Galeta?«

Spoštovani,

Na spletnem portalu Maribor24.si je bil 24. 11. 2020 objavljen članek z naslovom »Ali se KPK meša v kazenski pregon Ivana Galeta?«. V članku uredništvo portala problematizira postopek ugotavljanja vzročne zveze v primeru Ivana Galeta, ki poteka pred Komisijo za preprečevanje korupcije (Komisija). Uredništvo navaja, da se po mnenju nekaterih (neimenovanih) pravnih strokovnjakov postavlja vprašanje, ali KPK s tem ne krši svojega lastnega zakona, hkrati pa Komisiji očita koruptivno ravnanje in »poseganje« v sam kazenski pregon. Ker gre za neresnične in neutemeljene navedbe, ki slonijo na nepravilnih interpretacijah neimenovanih »strokovnjakov«, v skladu z 26. in 27. členom Zakona o medijih prosimo, da objavite popravek članka.

Poudarjamo, da 25. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), ki opredeljuje ukrepe Komisije za zaščito prijaviteljev, nikjer ne navaja, da ukrepi komisije za zaščito prijaviteljev veljajo le za čas trajanja delovnega razmerja. Navedeni člen določa, da Komisija prijaviteljem lahko nudi pomoč pri ugotavljanju vzročne zveze med škodljivimi posledicami in povračilnimi ukrepi. Ob tem pojasnjujemo, da Komisija ob vsakokratnem zaprosilu za pomoč preveri razpoložljivo dokumentacijo, oceni prijaviteljevo dobrovernost in obstoj morebitnih povračilnih ukrepov ter na podlagi specifičnih znanj na področju korupcije in zaščite prijaviteljev oceni obstoj vzročne zveze med prijavo in povračilnimi ukrepi. Komisija v konkretnem primeru tako ravna v skladu s svojimi zakonskimi nalogami, ki izhajajo iz navedenega člena ZIntPK. Zato so očitki, da Komisija presega svoje pristojnosti in ravna nezakonito oziroma celo koruptivno, absurdni in jih ocenjujemo kot poskus pritiska na konkretni postopek, ki bo šele pokazal, ali bo Komisija potrdila vzročno zvezo ali ne. Prav tako konkretni postopek ugotavljanja vzročne zveze z ničimer ne posega v kazenski postopek, za katerega so pristojni drugi organi, zato so tudi ti očitki neutemeljeni in zlonamerni.

Maša Jesenšek, višja svetovalka za odnose z javnostmi Komisije za preprečevanje korupcije