Kmetijsko ministrstvo je pozvalo k spoštovanju gozdnega bontona. Ta obiskovalce gozdov ozavešča o tem, da smo v gozdu gostje, da je treba upoštevati nekatere omejitve in da ob obisku čim manj vplivamo na dogajanje v gozdu.

Nadzirali spoštovanje režima uporabe gozdnih cest ter vožnjo s kolesi in vozili na motorni pogon

Nadzor nad nedovoljenimi ravnanji v gozdu preverja inšpekcija. Kot so navedli na ministrstvu, je gozdarska inšpekcija v drugi polovici aprila s policisti Policijske postaje Mozirje na širšem območju Mozirja nadzirala spoštovanje režima uporabe gozdnih cest ter vožnjo s kolesi in vozili na motorni pogon v naravnem okolju, z območno enoto Sežana zavoda za gozdove pa je opravila nadzor na območju Slavnika.

Zoper voznike, ki so kršili zakon o gozdovih, so inšpektorji uvedli prekrškovne postopke, so navedli in napovedali, da bodo gozdarski inšpektorji s pristojnimi službami opravljali nadzor nad vožnjo v naravnem okolju tudi na drugih lokacijah.

Kot so spomnili, naj se obiskovalci gozdov zavedajo, da so gostje gozda in njegovega lastnika, da je treba z gozdom ravnati spoštljivo ter da so gozdne ceste namenjene predvsem gospodarjenju z gozdovi.

Parkiranje vozil na motorni pogon je dovoljeno v pasu petih metrov zunaj vozišča, če je to v skladu s predpisi in če temu ne nasprotuje lastnik zemljišča. Gorsko kolesarjenje in ježa pa sta dovoljena le na označenih gozdnih vlakah in gozdnih poteh, so našteli.