Za spremljanje cen osnovnih živil pri trgovcih je bilo na javnem razpisu kmetijskega ministrstva tudi za obdobje od maja do decembra izbrano ljubljansko podjetje April 8. Vrednost pogodbe je 91.000 evrov z DDV. V tokratni popis bo vključena tudi razširjena košarica osnovnih živil.

Razširjena košarica bo vključevala 29 skupin

Podjetje, ki se je edino prijavilo na razpis, bo cene spremljalo pri istih trgovcih, pri katerih je popise izvajalo že doslej. To so Hofer, Lidl, Spar, Eurospin, Mercator ter Tuš in Engrotuš, so za STA pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Spremljanje cen so začeli septembra lani, na posebni spletni strani pa so jih objavljali na 14 dni.

V tokratnem popisu bosta v analizo vključeni dve košarici. Prva vključuje 15 osnovnih skupin živil z istimi živili, ki so jih spremljali že doslej, druga oziroma razširjena košarica pa bo vključevala 29 skupin.

Od julija bo država šest mesecev spremljala tudi cene pridelkov in izdelkov v prehranski verigi. Pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci, torej deležniki v celotni verigi preskrbe s hrano, bodo morali mesečno pošiljati podatke o odkupnih oziroma prodajnih ponderiranih cenah na enoto, o odkupljeni oziroma prodani količini ter o poreklu kmetijskih pridelkov in živilskih proizvodov.

V skladu z odredbo bodo zbirali cene in količine ter poreklo v sektorjih žit, mesa, mleka, jajc, sadja in zelenjave. Zavezanci bodo podatke poročali v informacijski sistem ministrstva, ki ga bo vzpostavila Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Z ukrepom želi vlada spremljati, analizirati in kontrolirati gibanje cen določenih proizvodov v prehranskem sektorju ter tako pridobiti podatke o stanju v verigah preskrbe s hrano. Predstavniki vlade naj bi na podlagi teh dognanj nato “v intenzivnem dialogu s ključnimi deležniki prehranske panoge” iskali učinkovite načine za obvladovanje cen v prehranski verigi.

STA