Projekt spremljanja cen prehranskih proizvodov za osnovno košarico 15 skupin živil ostaja tudi v prihodnjem letu, napovedujejo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kot je na današnji novinarski konferenci izpostavila državna sekretarka na ministrstvu Eva Knez, so dosegli glavni namen ukrepa, saj se je cena košarice močno znižala.

Popise bodo izvajali po vseh večjih mestih

Ministrstvo za kmetijstvo je kot ukrep za omilitev draginje med drugim vzpostavilo projekt spremljanja in primerjanja cen prehranskih proizvodov. Kot je spomnila Knez, od septembra lani objavljajo popise cen pri šestih trgovcih v Sloveniji.

“Ukrep se je izkazal za učinkovitega, z njim smo dosegli zastavljeni cilj, saj smo s fizičnim popisom živil najranljivejšim skupinam prebivalstva omogočili dostop do živil, nujno potrebnih za preživetje,” je poudarila.

Na ministrstvu so zadovoljni tudi, da so z rednim spremljanjem in primerjavo najcenejših živil v košaricah pri trgovcih dosegli, da so tudi sami vedno ponudili eno živilo znotraj popisane skupine živil, ki je bilo cenovno zelo ugodno.

“Ker je ukrep spremljanja košarice osnovnih živil dosegel svoj namen, je vlada sprejela odločitev, da bomo nadaljevali fizično spremljanje cen 15 osnovnih skupin živil tudi v letu 2024,” je napovedala Knez. Popise bodo prihodnje leto izmenično izvajali po vseh večjih mestih v Sloveniji in ne zgolj v ljubljanski regiji. Ne bodo pa nadaljevali popisa razširjene košarice 28 živil.

Znotraj spremljanje košarice 15 osnovnih skupin živil so popisovalci popisovali vse izdelke, ki so bili znotraj teh skupin na voljo pri trgovcih. Načeloma so vsakih 14 dni popisali približno 500 izdelkov, znotraj teh izdelkov pa je najcenejši izdelek padel v najcenejšo košarico, je pojasnila generalna direktorica direktorata za hrano in ribištvo na MKGP Ana Le Marechal Kolar.

Na ministrstvu so izvedli dva postopka popisa, prvi je potekal med septembrom 2022 in marcem 2023, drugi pa med junijem in decembrom 2023, ko so izvajali tudi popis razširjene košarice 28 živil.

Zadnji popis je bil izveden 4. decembra. Povprečna cena košarice najcenejših živil je ob zadnjem popisu znašala 20,43 evra, na začetku popisa pa 49,90 evra. “Osnovna košarica se je s tem znižala za 59 odstotkov,” je poudarila Le Marechal Kolar.

Preverjali tudi poreklo izdelkov

Poleg cen so spremljali tudi poreklo izdelkov v najcenejši košarici in poreklo vseh popisanih živil. “V najcenejši košarici ugotavljamo, da ima največ izdelkov slovenskega porekla trgovec Tuš, deset. Mercator in Lidl ponujata osem izdelkov slovenskega porekla, Eurospin, Hofer in Spar pa ponujajo sedem izdelkov,” je spomnila na zadnje rezultate.

Inflacija je letos v primerjavi z lanskim letom precej nižja, k temu so prispevale tudi nižje cene hrane. Lani je rast cen hrane k inflaciji prispevala 2,9 odstotne točke, letos pa 0,7 odstotne točke. Na ministrstvu so naredili tudi primerjavo, vezano na inflacijo v času, ko je trajal popis, med septembrom 2022 in predzadnjim popisom letos. “V tem obdobju so se cene hrane dvignile za 9,2 odstotka, naša košarica najcenejših izdelkov pa se je pocenila za 54,4 odstotka,” je dejala.

Kot je še pojasnila Le Marechal Kolar, so za oba popisa namenili približno 133.000 evrov. Drugi popis je bil vreden 74.000 evrov z DDV, v prvem obdobju pa je bila vrednost popisa okoli 50.000 evrov z DDV. Za nadaljevanje projekta že pripravljajo razpis, v katerega bo poleg popisa vključeno tudi vzdrževanje spletne strani. Po njihovih ocenah bo vreden med 120.000 in 130.000 evrov.

Le Marechal Kolar je predstavila še napredek skupnega projekta z ministrstvom za gospodarstvo, in sicer odredbo o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živil. Kot je pojasnila, so spremljanje zagnali julija, prva poročanja so bila v avgustu, rezultate podrobne analize pa bodo predstavili februarja 2024.