Za športnike nad 15 let pa je PCT obvezen le, če imajo treninge v šolskem objektu.

Ko gre za športno-rekreativno dejavnost, bo moral udeležence o njihovi obveznosti izpolnjevanja pogoja PCT s pisnim obvestilom pred vstopom v prostor obvestiti upravljavec prostora. Prav tako je določena obveznost upravljavca, da izvaja nadzor nad izpolnjevanjem pogojev z neposrednim preverjanjem ob vstopu v objekt ali prostor.

Za vadbo mlajših od 15 let brez dodatnih pogojev

Za vadbo in treninge mlajših od 15 let tudi od sobote ne bo dodatnih pogojev. Za športnike, starejše od 15 let, pa je PCT pri treningih obvezen le v šolskem športnem objektu, so danes za STA pojasnili na direktoratu za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Izvajalci športnih programov, strokovni delavci v športu, drugo organizacijsko osebje in udeleženci športnih programov, ki se izvajajo v šolskih športnih objektih in drugih šolskih prostorih (v vrtcih in osnovnih šolah, zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, glasbenih šolah, domovih za učence, dijaških in študentskih domovih, organizacijah za izobraževanje odraslih, srednjih in višjih strokovnih šolah ter v visokošolskih zavodih), starejši od 15 let, morajo namreč za vstop v prostor vzgojno-izobraževalne ustanove izpolnjevati pogoje PCT.

Izpolnjevanje pogoja PCT preverja pooblaščena oseba vzgojno-izobraževalnega zavoda. V drugih športnih objektih za športnike pri treningih ni dodatnih pogojev. Za tekme in tekmovanja ostaja v veljavi pogoj PCT za vse tekmovalno osebje in gledalce.

Za športnike, mlajše od 15 let, lahko izpolnjevanje pogojev PCT za tekme sicer izkažejo starši, ožji družinski člani ali skrbniki. To denimo pomeni, da eden od staršev, ki izpolnjuje pogoj PCT, tega pokaže ob prihodu na tekmo, v tem primeru mlajšemu od 15 let pogoja PCT ni potrebno zagotoviti.

Za voditelje športnih aktivnosti obvezno testiranje

Strokovni delavci in voditelji športno-rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno-rekreativno dejavnost, ter izvajalci programov usposabljanj se morajo še naprej enkrat tedensko testirati na koronavirus s hitrim antigenskim testom, pri čemer je zanje pri pooblaščenih izvajalcih testiranje brezplačno, so navedli na direktoratu za šport.

Upravičenci svoj status izvajalcem testiranja izkažejo z verodostojnim dokazilom, torej ob predložitvi veljavne zdravstvene izkaznice in na podlagi potrdila, izdanega s strani delodajalca, ali izjave, kar velja za samozaposlene, ki so nosilci športne dejavnosti. Testiranje ni potrebno, če je oseba virus prebolela ali je bila cepljena.

Nacionalne panožne športne zveze lahko zahtevajo povračilo stroškov testiranja za športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez, in športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez (v kolektivnih športnih panogah 1. in 2. slovenska članska liga, 1. in 2. slovenska mladinska liga ter v individualnih športnih panogah državna prvenstva in državna ligaška/pokalna tekmovanja za člane, mladince).

Navedene omejitve v športu bodo veljale do 5. septembra.