Novice o podražitvah produktov in storitev v zadnjih letih niso več presenečenje, kar velja tudi za avtomobilska zavarovanja. Z njihovo podražitvijo ste se najbrž ob klicu vašega zavarovalnega agenta srečali tudi sami, ali pa vas to čaka že kmalu. Toda kaj botruje dražjim avtomobilskim zavarovanjem?

»V zadnjih dveh letih smo cenik prilagodili zaradi več razlogov,« pojasnjujejo v zavarovalnici Generali: »Eden od njih so okoliščine, na katere v zavarovalnici nimamo vpliva, saj so odraz gospodarskih dogodkov na globalni ravni,« dodajo ter izpostavijo predvsem inflacijo.

Drugi razlog so katastrofalni vremenski pojavi. Razložijo, da z vse pogostejšimi izrednimi vremenskimi pojavi narašča škodna pogostnost, ki vpliva predvsem na višino premij. »Vse pogostejše in intenzivnejše naravne ujme, kot so nalivi, neurja z močnimi sunki vetra in točo, poplave, zmrzali, požari ter druge naravne nesreče imajo za posledico več poškodovanega premoženja, tudi avtomobilov,« povedo.

A razlogi se tu še ne končajo … K dražjim zavarovanjem namreč prispevajo še višje cene servisnih storitev ter dražji rezervni deli za avtomobile, cene obojega pa še vedno rastejo. »Nanje vplivajo razmere v globalnih dobavnih verigah in tudi višje cene energentov in storitev,« razmerje opisujejo v zavarovalnici Generali.

»Nenazadnje pa je gibanje premije pogojeno tudi z vrednostjo vozil,« še izpostavijo ter nakažejo na višanje cen vozil. Pojasnijo, da so se v zavarovalnici cenovnih prilagoditev lotili glede na vrsto zavarovanj ter obseg kritij, pri čemer govorimo o vsaj 10 % podražitvah v posameznem letu.

Kupiti in imeti – pri avtomobilih je dražje oboje

Podobno pojasnijo tudi v Zavarovalnici Triglav, kjer povedo, da cenovno politiko oblikujejo v skladu z dinamiko razvoja in prevzemanja tveganj ter glede na pričakovane trende gibanja stroškov, ki nastanejo v sklopu sanacije škod v posamezni zavarovalni dejavnosti.

Tako pojasnijo, da so se številni vzroki v letu 2023 odrazili v okoli 20-odstotni podražitvi avtomobilskih zavarovanj, v letošnjem letu pa v približno 3-odstotni podražitvi.

»K temu na posameznih zavarovalnih področjih pripomorejo različni dejavniki,« povedo ter podobno izpostavijo visoko inflacijo, rast cen storitev pogodbenih partnerjev in materialov, v lanskem letu pa ogromno škodo hudih neurij in poplav, ki se je odrazila v povišanju zavarovalnih premij.

»Za primerjavo, cene nadomestnih delov so se v zadnjih petih letih zvišale za več kot 50 %,« ilustrirajo in dodajo: »Pri tem naj pojasnimo, da smo na tretjem mestu v Evropi po ceni košarice nadomestnih delov. Hkrati se povečuje tudi število delov oziroma kosov, ki so v posameznih zavarovalnih primerih poškodovani ali uničeni, ti deli pa so dražji, kot so bili v preteklosti.«

»Tudi vozila so vedno dražja, opremljena z dražjimi in težje popravljivimi materiali,« povedo ter izpostavijo predvsem aluminij in karbon.

Bodo avtomobilska zavarovanja še višja?

Pa v prihodnje? Na zavarovalnici Generali zagotovijo, da bodo tudi v prihodnje skrbno spremljali gospodarsko okolje in dogajanje na trgu ter spremljali gibanje škodne pogostosti posameznih zavarovalnih kritij, čemur bodo posledično prilagajali svojo cenovno politiko.

Kako pa je v svetu sodobne mobilnosti?

Če se zavarovanja dražijo že za klasične avtomobile, se v svetu sodobnih oblik mobilnosti pojavi vprašanje, kako pa kaže zavarovanjem za električne avtomobile, pri tem pa velja potipati še na področje avtonomnih vozil.

Da gre pri elektromobilnosti za rastoč trend in ne muho enodnevnico, v zadnjih letih opažajo tudi v zavarovalnici Generali, kjer pa vseeno povedo, da zavarovanja za električna za električna vozila v skupnem številu zavarovanih vozil pri njih predstavljajo le majhen delež.

»Se pa tudi že s tako majhnim deležem srečujemo z realnostjo, kajti popravila električnih vozil so dražja in posledično moramo temu slediti tudi pri oblikovanju zavarovalnih premij,« pojasnijo in dodajo: »Seveda se lahko zgodi, da je nekaterih škod na električnih vozilih manj, ker so ta vozila običajno bolj sofisticirana in opremljena z asistenčnimi sistemi, ki zmanjšujejo nastanek škode, ampak teh škod ni manj, ko pride recimo do toče, kjer pa je popravilo dražje.«

Zavarovanje e-mobilnosti prinaša prednosti in slabosti

Prednosti in izzive električne mobilnosti opažajo tudi v Zavarovalnici Triglav. »Električni avtomobili so praviloma dražji kot avtomobili z notranjim izgorevanjem, kar gre deloma na račun pogona oziroma baterije, deloma pa na račun boljše serijske opremljenosti z varnostno-asistenčnimi sistemi,« razlagajo ter nadaljujejo:

»Ti so po naših ocenah bistvena prednost električnih vozil, ki pozitivno vpliva na varnost. A čeprav tovrstni sistemi dokazano pomagajo zmanjšati verjetnost za nastanek škode s področja AO, zavarovanja splošnega kaska, pričakujemo pa lahko tudi blažje poškodbe voznika in sopotnikov, lahko ob določenih škodnih dogodkih pomenijo večjo povprečno škodo na vozilu. Veliko teh sistemov se namreč nahaja za sprednjim odbijačem.«

In kaj to v praksi pomeni? »V primeru trka je povprečna škoda zaradi menjave asistenčnega sistema in kalibracije v povprečju 3- do 4-krat večja od škode na vozilu brez tovrstnega sistema,« predstavijo ter poudarijo, da to močno poveča stroške popravila, saj takšna oprema praviloma ni popravljiva, ampak je potrebno vse komponente zamenjati.

Kot poseben izziv električnih avtomobilov v Zavarovalnici Triglav prepoznavajo baterije ter ravnanje z njimi:

»Zaradi varnosti so pri popravilu električnih avtomobilov predpisani posebni pogoji dela, še zlasti v primerih morebitne poškodbe baterije. To pomeni tudi višje stroške popravila. Visoki stroški obenem pomenijo, da popravilo vozila hitreje postane ekonomsko neupravičeno,« še dodajo, omenijo pa tudi, da pri omenjenih vozilih proizvajalci na splošno predpisujejo vse več menjav namesto popravil nadomestnih delov, kar prav tako prinaša bistveno višje stroške popravil.

Še večji izziv bodo gotovo »pripeljala« tudi avtonomna vozila, na kar pa, skupaj s področno zakonodajo, ki bi morala postaviti okvir za zavarovalnice, v zavarovalnici Generali še čakajo.