Odbor DZ za finance bo po vetu državnega sveta danes še enkrat obravnaval novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024. Državni svetniki se med drugim ne strinjajo z odločitvijo o znižanju proračunske rezerve. Novelo bo moralo ob ponovnem glasovanju v DZ podpreti 46 poslancev.

DZ je novelo zakona o izvrševanju proračunov za leti 2023 in 2024 sprejel skupaj z rebalansom letošnjega proračuna konec maja. Prinaša manjše spremembe, ki se med drugim nanašajo na zagotavljanje sredstev proračunskemu skladu za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost ter na zmanjšanje dopustnega zadolževanja države.

Zmotilo jih je nižanje proračunske rezerve

Državni svetniki so na novelo nato izglasovali odložilni veto, saj se ne strinjajo z odločitvijo o znižanju proračunske rezerve. Sredstva iz te rezerve so bila v pretežni meri namenjena pomoči gospodarstvu zaradi razmer na trgu energentov.

Državni svetniki predlagajo dvig rezerve pri ukrepih za blaženje posledic draginje v gospodarstvu, in sicer z dvigom postavk za pomoč gospodarstvu, čakanje na delo in skrajšan delovni čas.

Kritični so tudi do lani dogovorjene višine povprečnine za občine, ki v luči energetske krize in inflacije ter posledično višjih stroškov delovanja javnih zavodov po njihovem mnenju ne zagotavlja kritja dejanskih stroškov občin.

Odbor bo obravnavo novele zakona o izvrševanju proračunov opravil na nujni seji, pred tem pa bo na redni seji obravnaval še predlog novele zakona o javnih financah ter poročili o delu Slovenskega inštituta za revizijo in fiskalnega sveta v lanskem letu.