Slovenija

Po slovenskih gozdovih vedno več volkov

Uredništvo , 18.01.24 ob 18:55

Zavod za gozdove Slovenije se je odzval na, kot pravi, neresnične informacije o doseljevanju volkov.

Po slovenskih gozdovih vedno več volkov

Zavod za gozdove Slovenije je objavil sporočilo za javnost, s katerim se je odzval na, kot pravijo, neresnične informacije o izpustih volkov v naravo. Zapisali so, da Zavod za gozdove Slovenije še nikoli ni, ali odlovil volkov za preselitev ali jih izpuščal v naravo. Zavod sicer v okviru projekta LIFE WolfAlps EU in nacionalnega monitoringa skupaj s partnerji spremlja populacije volkov in s tem pridobiva pomembne informacije o gibanju in življenju volkov v Sloveniji.

V letih 2022/2023 so na območju SZ Slovenije živeli trije tropi volkov

Zavod za gozdove Slovenije poleg svojih osnovnih nalog koordinira tudi spremljanje volčje populacije v Sloveniji. Konec preteklega leta je s partnerji pripravil poročilo rezultatov monitoringa za leti 2022/2023, ki bo v kratkem objavljeno na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave. Podatki so, kot navajajo, pokazali, da so v tem obdobju na območju SZ Slovenije živeli trije tropi volkov, in sicer na območju Jelovice, Pokljuke in Cerkljanskega hribovja. Poleg tega je na širšem območju Kranjske Gore prisoten še trop križancev. Genetika je jasno pokazala, da so volkovi na Jelovici potomci slovenskih volčjih tropov (z Vremščice in Trnovskega gozda), volkovi na Pokljuki pa iz italijanskih Alp (reproduktivni samec) in z južnih Dinaridov (reproduktivna samica). Vsi starejši podatki monitoringa so dostopni v letnih poročilih na spletni strani MNVP /volkovi.si.

Rast številčnosti volkov je posledica naravnega prostorskega širjenja populacije proti severu in severozahodu Slovenije

Volkovi imajo razvit sistem samoregulacije, ki preprečuje, da bi se na določenem območju preveč namnožili in prekomerno vplivali na svoj plen. Vsak trop volkov živi na svojem teritoriju, ki ga brani pred sosednjimi tropi in v Sloveniji v povprečju obsega 400 km2 (40.000 ha). Rast številčnosti volkov v Sloveniji je bila tako v preteklih letih predvsem posledica naravnega prostorskega širjenja populacije proti severu in severozahodu Slovenije. Miha Marenče, vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov na Zavodu za gozdove Slovenije, je ob tem dodal: »V javnosti so se večkrat pojavile nepreverjene informacije, da smo volkove na Gorenjskem naselili ljudje in celo, da volkovi prihajajo iz živalskega vrta. Zavod za gozdove Slovenije še nikoli ni, ali odlovil volkov za preselitev ali jih izpuščal v naravo. Rezultati genetskih analiz jasno kažejo, od kod izhajajo posamezni volkovi.«